قوانین و مقررات وب‌ گاه | گروه علوی دانش آشنا

گروه علوی دانش آشنا امکان پرداخت برخط وجوه ثبت‌نام نخستین، اقساط شهریه، موارد متفرقه من جمله سرویس مدرسه، نهار، کلاس‌های فوق برنامه و … را برای والدین محترم دانش‌آموزان خود از طریق شبکه‌ی اینترنت فراهم نموده است.

paymentgatewa2yرویه‌ی اجرای ثبت‌نام در مدارس، آموزشگاه‌ها و سایر خدمات آموزشی علوی مثل آزمون به صورت حضوری می باشد و اینترنتی شدن آن به واسطه‌ی وجود مشاوره، مصاحبه، ارائه‌ی مدارک، امضاء اسناد و سایر ضوابط حاکم، میسر نیست.

سرویس پرداخت الکترونیک جهت تسهیل و تسریع دریافت وجوهی که خانواده‌ها طی یک دوره‌ی تحصیلی به مجموعه پرداخت می‌نمایند، راه اندازی شده است.

روش پرداخت به صورتی است که دانش پژوه به همراه اولیاء پس از مراجعه به شعبه و انجام مراحل گزینش و کنترل مدارک و انجام ثبت نام می تواند بر اساس قرارداد منعقد شده بخشی از مبالغ و اقساط قید شده در قرار داد کتبی را از طریق  پرداخت اقساط موسسه، پس از وارد نمودن اطلاعات و انتخاب مبلغ قسط واریز نماید و سند دریافتی از سامانه به منزله سند رسمی پرداخت را دریافت کند.

شایان ذکر است برای استفاده از سیستم پرداخت وب گاه، مراجعه به یکی از شعب جهت مشاوره، مصاحبه، ارائه ی مدارک و عقد قرارداد و پس از آن درخواست تقسیط شهریه ضروری است. در صورت موافقت مدیریت شماره ی قسط در سامانه ثبت و برای پرداخت اقساط مورد استفاده قرار می گیرد.

امید است در این مسیر پیشرو با همت و تلاش مضاعف بتوانیم در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی خدمات آموزشی ارائه شده گام های موثری برداریم.