انواع تست ها و روش صحیح مطالعه ی آنها

انواع تست های موجود را به سه گروه تست های آموزشی، قدرتی و سنجشی می توان تقسیم بندی کنیم.

در این مقاله به بررسی محتوای این سه گروه می پردازیم:

تست های آموزشی:

ابتدا کمی روی این تست ها فکر کنید، اگر راه حلی به ذهنتان رسید شروع به حل تست کنید و در غیر این صورت سریع به پاسخ نامه مراجعه کنید، روش حل را بررسی کنید و آن را یادبگیرید سپس به حل کردن مجدد تست بپردازید ، مفهوم آموزشی آن را برای خود توضیح دهید و در آخر به  حل تست های مشابه آن بپردازید.

 

تست های قدرتی:

در این نوع از تست ها زمان اهمیت زیادی ندارد سعی کنید حتما روی تست ها فکر کنید و تلاشتان را بکنید تا بدون مراجعه به پاسخنامه تست را حل کنید. معمولا این نوع تست ها در بسته های ۵ تا ۲۰ تستی حل می شود و در آخر با کمک پاسخنامه به رفع اشکال بپردازید.

حواستان باشد که در این بخش نباید مانند تست های آموزشی اگر سوالی را بلد نبودید بلافاصله به پاسخ نامه مراجعه کنید بلکه باید پس از اتمام تمامی سوال ها به بررسی پاسخنامه بپردازید.

 

تست های سنجشی:

این بخش باید بیشترین تست های یک مطالعه را به خود اختصاص دهد و باید به صورت بسته های ۲۰ تا ۵۰ تستی (با توجه به نوع درس)  در شرایط آزمون یعنی با زمانبدی و همراه با درصد گیری زده شود و در پایان هر آزمون رفع اشکال تمامی سوالات تستی صورت گیرد.

۱۳۹۷-۰۸-۱۲

۰دیدگاه درانواع تست ها و روش صحیح مطالعه ی آنها"