تراز چیست و نحوه ی محاسبه ی آن به چه صورت می باشد؟

مفهوم تراز و فرمول محاسباتی آن یکی از در گیری های ذهنی داوطلبین کنکور همواره بوده است، در این مقاله می خواهیم به داوطلبین عزیز کمک کنیم تا این موضوع را در ذهن خود حل کنند و به مفهوم درستی از آن برسند.

حتما با مفهوم نمره ی خام آشنا هستید، در واقع نمره ی خام به هیچ عنوان معیار خوبی برای سنجش نیست زیرا عواملی مانند سطح سوالات (سخت یا آسان) ، استاندارد بودن سوالات و  تعداد شرکت کنندگان مواردی هستند که در نمره ی خام تاثیر به سزایی دارند.

به طور مثال اگر در امتحانی همه نمره ی زیر ۱۵ گرفتند و نمره ی شما ۱۸ بود شما جزو نفرات اول هستید و یا اگر همه نمره ی بالای ۱۶ گرفتند و شما نمره ی ۱۵ گرفتید این بار جزو نفرات آخر آزمون محسوب می شوید.پس نمره ی خام

نمی تواند معیار درستی برای سنجش شما باشد.

در اصل نمره ی تراز میزان فاصله ی هر شخص با میانگین کل نفرات شرکت کننده در یک آزمون است.

در آزمون های دوره ای علوی حد میانه تراز ۵۰۰۰ است یعنی دانش آموزان متوسط، تراز ۵۰۰۰ می گیرند ، و دانش آموزانی که تراز بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ کسب کنند جزو دانش آموزان خوب و بالای ۷۰۰۰ جزو دانش آموزان مستعد محسوب می شوند.

برای محاسبه ی تراز ابتدا باید مفهوم نمره خام و انحراف معیار را بدانید و از فرمول های زیر پیروی کنید .

  • نمره خام: قانون می گوید هر جواب درست، ۳ امتیاز مثبت و هر جواب غلط ۱ امتیاز منفی دارد حالا اگر بخواهیم نمره خام را به دست بیاوریم باید از فرمول زیر پیروی کنیم:

1

  • حالا میانگین نمرات خام کل شرکت کنندگان را پیدا می کنیم:

2

 

  • انحراف معیار: چرا حساب می کنیم؟ که بفهمیم داوطلب از مقدار میانگین چقدر فاصله دارد:

3

معنی این فرمول این است که برای هر درس به صورت جداگانه، نمره خام داوطلب را از میانگین نمره خام کم می کنیم و به توان ۲ می رسانیم پس همه اعداد بدست آمده را با هم جمع می کنیم و تقسیم بر تعداد نفرات می کنیم و به صورت زیر عمل می کنیم:

  • حال تراز را از فرمول زیر بدست می آوریم:

4

 

a

یک ضریب ثابت است و در امتحانات مختلف متفاوت است، برای آزمون های سراسری علوی مقدارش برابر با ۲۲۵۰ می باشد برای همین است که تراز آزمون سراسری و علوی گاهی از ۱۳۰۰ هم بیشتر می شود.

b

همان متوسط تراز است که در مثال گفتیم یعنی همان ۵۰۰۰  

۱۳۹۷-۰۸-۲۶

۰دیدگاه درتراز چیست و نحوه ی محاسبه ی آن به چه صورت می باشد؟"