طرح شهاب جایگزین مناسب برای آزمون تیز هوشان

طرح شهاب جایگزین مناسب برای آزمون تیز هوشان:

در واقع واژه شهاب مخفف ((شناسایی و هدایت استعدادهای برتر دانش آموزان)) می باشد.

یکی از مهمترین دلایل حذف آزمون تیزهوشان استرس بیش از اندازه دانش آموزان است.

چرا که بسیاری از دانش آموزان از استعدادهای برتر برخوردار بودند اما به دلیل داشتن استرس بیش از حد و نداشتن تمرکز کافی بر امتحان ، نتوانستند امتیاز قبولی را دریافت کنند و به همین دلیل به مدارس عادی فرستاده شدند.

همچنین به دلیل آنکه امتحانات دوره ی ابتدایی به صورت توصیفی می باشد این امر با برگزاری آزمون تیز هوشان مغایرت اساسی دارد.

طرح شهاب با هدف شناسایی و هدایت آموزشی ، تربیتی و معنوی مستعدان مقطع ابتدایی برنامه ریزی شده است.

نحوه ی اجرای طرح شهاب:

موسسه علوی به منظور ارتقا سطح کیفیت آموزش و مشاوره هدفمند طرح شهاب را در ۵ مرحله به شرح ذیل برگزار می کند:

 

مرحله اول: ارزیابی آموزشی

شامل دو آزمون استعداد تحلیلی و استعداد تحصیلی در دروس استعداد ریاضی، استعداد علوم تجربی و استعداد کلامی می باشد که نتیجه این دو آزمون توسط کارشناس مربوطه در فرم استعداد یابی ثبت و تحلیل می گردد.

 

مرحله دوم: ارزیابی روانشناختی

در این مرحله استعداد هنری، استعداد فضایی و استعداد اجتماعی دانش آموز مورد بررسی قرار

می گیرد و نتیجه نهایی توسط کارشناس مربوطه در فرم استعداد یابی ثبت و تحلیل می گردد.

مرحله سوم : ارزیابی حرکتی – ورزشی

در این مرحله تست قامت سنجی دانش آموز انجام می گیرد و استعداد ورزشی و حرکتی وی مورد سنجش قرار می گیرد.

 

مرحله چهارم: ارزیابی زبان خارجی

در این مرحله استعداد دانش آموز در یادگیری زبان انگلیسی مورد بررسی قرار می کیرد.

 

 

و در نهایت فرمهای استعداد یابی این چهار مرحله توسط مشاورین مجرب علوی بررسی و تحلیل می گردد و پس از مصاحبه نهایی به والدین تقدیم

می گردد.

 برای دریافت توضیحات بیشتر و یا ثبت نام با شماره ی زیر تماس حاصل فرمایید

۰۲۱-۶۴۲۶

۱۳۹۷-۰۱-۲۰

۰دیدگاه درطرح شهاب جایگزین مناسب برای آزمون تیز هوشان"