کلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – هندسه

>> لطفا جهت مشاهده ی ویدئوی سوالات بر روی دکمه ی دانلود کلیک فرمائید.

فصل ۱

 بخش ۳ قسمت اول

download

 بخش ۳ قسمت دوم

download

 نمودار تحلیلی بخش ۳

download

 بخش ۵

download

نمودار تحلیلی بخش ۵

download

 

فصل ۲

 بخش ۲

download

 نمودار تحلیلی بخش ۲

download

 بخش ۴

download

 بخش ۴

download

نمودار تحلیلی بخش ۴

download

 

فصل ۲

  بخش ۲(سری اول)

 

download

 

 

 بخش ۲(سری دوم)

 

download

 

 

نمودار تحلیلی

download

 

 فصل ۳

 بخش ۱

download

 نمودار تحلیلی

download

 

 فصل ۴

 بخش ۱

download

 نمودار تحلیلی بخش ۱

download

 بخش ۲ سری اول

download

بخش ۲ سری دوم

download

 نمودار تحلیلی بخش ۲

download

۱۳۹۶-۰۲-۰۹

۰دیدگاه درکلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – هندسه"