اردیبهشت ۱۳۹۶

00

اردیبهشت'۹۶

کلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – درس ریاضی

>> لطفا جهت مشاهده ی ویدئوی سوالات بر روی دکمه ی دانلود کلیک فرمائید.    فصل ۱ سری اول سری دوم سری …

ادامه‌ ی مطلب

00

اردیبهشت'۹۶

کلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – درس شیمی

>> لطفا جهت مشاهده ی ویدئوی سوالات بر روی دکمه ی دانلود کلیک فرمائید.    فصل ۱   بخش ۵ (سری …

ادامه‌ ی مطلب

00

اردیبهشت'۹۶

کلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – درس زیست

>> لطفا جهت مشاهده ی ویدئوی سوالات بر روی دکمه ی دانلود کلیک فرمائید.    فصل ۷  فصل ۷  نمودار تحلیلی   …

ادامه‌ ی مطلب

00

اردیبهشت'۹۶

کلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – درس حسابان

>> لطفا جهت مشاهده ی ویدئوی سوالات بر روی دکمه ی دانلود کلیک فرمائید.      فصل ۳ بخش ۱ نمودار تحلیلی …

ادامه‌ ی مطلب

00

اردیبهشت'۹۶

کلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – جبر و احتمال

>> لطفا جهت مشاهده ی ویدئوی سوالات بر روی دکمه ی دانلود کلیک فرمائید.   فصل ۱  بخش ۵  بخش ۵ (ادامه) …

ادامه‌ ی مطلب

00

اردیبهشت'۹۶

کلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – فیزیک

>> لطفا جهت مشاهده ی ویدئوی سوالات بر روی دکمه ی دانلود کلیک فرمائید.   فصل ۱       فصل ۳   بخش …

ادامه‌ ی مطلب

00

اردیبهشت'۹۶

کلیپ های آموزشی پیش بینی سوالات امتحان نهایی 96 – هندسه

>> لطفا جهت مشاهده ی ویدئوی سوالات بر روی دکمه ی دانلود کلیک فرمائید. فصل ۱  بخش ۳ قسمت اول  بخش ۳ قسمت دوم  نمودار …

ادامه‌ ی مطلب