آبان ۱۳۹۷

00

آبان'۹۷

تراز چیست و نحوه ی محاسبه ی آن به چه صورت می باشد؟

مفهوم تراز و فرمول محاسباتی آن یکی از در گیری های ذهنی داوطلبین کنکور همواره بوده است، در این مقاله …

ادامه‌ ی مطلب

00

آبان'۹۷

انواع تست ها و روش صحیح مطالعه ی آنها

انواع تست های موجود را به سه گروه تست های آموزشی، قدرتی و سنجشی می توان تقسیم بندی کنیم. در …

ادامه‌ ی مطلب

00

آبان'۹۷

تکنیک های یادگیری دروس انسانی

اگر بخواهیم دروس گروه انسانی را تقسیم بندی کنیم می توانیم بگوییم که درس های این رشته به دو گروه …

ادامه‌ ی مطلب