travel01
تور مجازی مدارس علوی

بازدید آنلاین از مدارس علوی

slide_hs_1

آموزش همزمان به روش مفهومی و تستی

ارائه منابع مکمل درسی در کنار کتابهای درسی

مشاوره و برنامه ریزی فردی منطبق به توانمندی هر دانش آموز

شناخت دقیق و استعداد تحصیلی داوطلب با استفاده از متدهای نوین روانشناختی

غربال گری دانش آموزان و از نظر علمی ، اخلاقی و فرهنگی و گلچین بهترین آنها در مدارس علوی

slide_hs_2

برگزاری آزمونهای منظم هفتگی ، دوره ای و ماهانه

ویژگی منحصر به فرد مدارس علوی

برنامه ریزی جهت کسب آمادگی کامل دانش آموز برای شرکت
در کنکور سراسری و کسب رتبه های یک و دو رقمی