آزمون های هماهنگ موسسه علوی

آزمون های هماهنگ موسسه علوی

آزمون‌های هماهنگ مؤسسه علـوی

با توجه به این‌که از یک سو سنجش و اندازه‌گیری آموخته‌های دانش‌آموزان یکی از اجزای اساسی آموزشی است و از سوی دیگر وجود هماهنگی میان آموزش و سنجش مسئله‌ای ضروری در افزایش عمقی و اثربخشی فرایندهای آموزشی است، هر ساله براساس تغییرات ایجاد شده در کتاب‌های درسی و به تبع آن طرح درس‌های کلاس‌ها، آزمون‌های هماهنگ و یکپارچه توسط واحد آزمون‌سازی مؤسسه تدوین و در اختیار مدارس قرار می‌گیرد. ویژگی اصلی آزمون‌های هماهنگ موسسه علوی، هماهنگی کامل آن با طرح درس کلاس‌ها و همچنین وجود ساز و کارهایی برای مرور و بازخوانی مطالب در بازه‌های مختلف سال تحصیلی براساس اصول روان‌شناسی آموزش است. به دانش‌آموزان پس از هر آزمون، کارنامه تحلیلی داده خواهد شد تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و براساس آن جهت بهبود عملکردشان اقدام کنند. آزمون‌هایی که دانش‌آموزان علـوی در آن شرکت خواهند کرد به شرح ذیل است:

.آزمون‌های هفتگی
.آزمون‌های مشاور
.آزمون‌های دوره‌ای
.آزمون‌های تشریحی پایان نیم‌سال اول و دوم
.آزمون‌های نوروزی
.آزمون‌های شبیه‌سازی کنکور

آزمون‌های هفتگی (ویژه دانش‌آموزان سال دهم و یازدهم دبیرستان)

این آزمون‌ها براساس تقویم آموزشی در ۴ دوره زمانی الف) مهر و نیمه اول آبان، ب) نیمه دوم آبان و آذر، ج) بهمن و اسفند، د) فروردین و اردیبهشت به‌صورت هفتگی و در هر هفته از دو درس برگزار می‌گردد. با توجه به لزوم یکپارچگی بین مدارس و امکان مقایسه نتایج، آزمون های هفتگی در مدارس هماهنگ علوی در دو روز شنبه و سه شنبه به صورت هماهنگ برگزار می شود، به طوری که از دانش آموزان در روز های شنبه دروس اختصاصی و در روز های سه شنبه دروس عمومی، آزمون گرفته می شود. در پایه دهم آزمون تشریحی و در پایه یازدهم، آزمون به صورت تستی ـ تشریحی برگزار می شود. هم چنین در پایان هر دوره، کارنامه برای دانش‌آموزان صادر شده و گزارشات مدیریتی به مراکز هماهنگ با مؤسسه علـوی ارائه می‌شود.

آزمون های هفتگی (ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم)

به منظور آمادگی دانش آموزان پایه دوازدهم و اطمینان از موفقیت آنها در کنکور سراسری، کلیه دانش آموزان این پایه، ۳ روز در هفته در آزمون های تستی شرکت خواهند کرد.

آزمون‌های دوره‌ای

این آزمون‌ها به‌صورت تستی برگزار می‌گردد و در پایان هر آزمون، کارنامه هماهنگ کشوری به دانش‌آموزان ارائه می‌گردد.

آزمون‌های تشریحی پایان نیمسال اول و دوم

این آزمون‌ها به‌صورت هماهنگ برای دانش‌آموزان تمامی پایه‌ها و در کلیه دروس در دی ماه و خرداد ماه سال تحصیلی و طبق مقررات سازمان آموزش و پرورش برگزار شده و کارنامه هماهنگ با جامعه آماری بالا به دانش‌آموزان و مراکز آموزشی هماهنگ با مؤسسه علـوی ارائه می‌گردد. همچنین مشابه سایر آزمون‌ها گزارشات مدیریتی تحلیلی نیز پس از آزمون تهیه شده و در اختیار مراکز هماهنگ علـوی قرار داده می‌شود.

آزمون‌های نوروزی (ویژه دانش‌آموزان پایه دوازدهم)

این آزمون‌ها در ایام طلایی عید نوروز و به منظور بررسی هرچه بیش‌تر اطلاعات دانش‌آموزان پایه دوازدهم از مطالب آموخته شده از ابتدای سال تحصیلی تا اسفند ماه طراحی شده و در دو مرحله برای مباحث پایه و مباحث پایه دوازدهم در روزهای پنجم و یازدهم فروردین ماه برگزار می‌گردد.

آزمون‌های شبیه‌سازی کنکور (ویژه دانش‌آموزان پایه دوازدهم)

از اواسط هر سال و هم‌زمان با دوران جمع‌بندی دروس، مؤسسه اقدام به برگزاری آزمون های جامع به سبک سازمان سنجش می‌نماید. این آزمون‌ها باعث می‌شوند که دانش‌آموز قبل از حضور در سر جلسه کنکور، آخرین نقاط ضعف خود را یافته و نسبت به رفع آن‌ها در زمان باقی‌مانده اقدام نماید.