نفرات برتر مسابقات

سناروز خش :

سناروز خش

رتبه اول مشترک مسابقات دو و میدانی

شعبه آریاشهر دخترانه

ریحانه محمود حسینی :

ریحانه محمود حسینی

رتبه پنجم مشترک مسابقات روان خوانی ادبیات فارسی

شعبه آریاشهر دخترانه

زهرا مشهدی ابراهیم :

زهرا مشهدی ابراهیم

رتبه پنجم مشترک انشای نماز بین 32 مدرسه

شعبه آریاشهر دخترانه

شقایق ترحمی :

شقایق ترحمی

رتبه نهم مشترک مسابقه کتاب خوانی

شعبه آریاشهر دخترانه

محمد رضا غلامی :

محمد رضا غلامی

کسب مقام اول مسابقات فرهنگی رشته مفاهیم قرآن منطقه 11

شعبه انقلاب پسرانه

احسان اصلانی :

احسان اصلانی

کسب مقام سوم مسابقات فرهنگی رشته نهج البلاغه منطقه 11

شعبه انقلاب پسرانه

امیر حسن گل پسند :

امیر حسن گل پسند

کسب مقام اول مسابقات فرهنگی رشته احکام منطقه 11

شعبه انقلاب پسرانه

مهدیه طالبی :

مهدیه طالبی

برنده یدوره ی اول المپياد رياضی

شعبه پیروزی دخترانه

فاطمه شهبازی :

فاطمه شهبازی

كسب رتبه ی نخست در جشنواره خوارزمی بين پ‍ژوهش سراها

شعبه پیروزی دخترانه

سینا علی نقیان :

سینا علی نقیان

کسب رتبه اول رشته انشانویسی
نخستین جشنواره علمی پژوهشی
پژوهش سراهای شهر تهران منطقه 11

شعبه پیروزی پسرانه

حسین رضایی :

حسین رضایی

رتبه اول رشته انشانویسی
نخستین جشنواره علمی پژوهشی
پژوهش سراهای شهر تهران منطقه 11

شعبه پیروزی پسرانه

امیر رضا کافی :

امیر رضا کافی

نفر دوم رشته داستان نویسی
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه

سپهر دلخوش نواز :

سپهر دلخوش نواز

نفر  رشته المپیاد
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه

امیر حسین تقدسی :

امیر حسین تقدسی

نفر سوم رشته بازیگری
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه

پیمان متاله :

پیمان متاله

نفر سوم رشته احکام
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه

محمدحسین محمد بیگی :

محمدحسین محمد بیگی

رشته اول مداحی
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه

مازیار محمدی یکتا :

مازیار محمدی یکتا

نفر اول رشته مشاعره
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه

مسعود علی بیگ :

مسعود علی بیگ

نفر دوم رشته مفاهیم
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه

علی ملکی :

علی ملکی

نفر سوم رشته قرائت
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه

محمد رسول رحیمی :

محمد رسول رحیمی

نفر اول رشته پویا نمایی
مسابقات فرهنگی وهنری واقامه نماز
در آموزش وپرورش منطقه3

شعبه سید خندان پسرانه