تقویم آموزشی – فرهنگی متوسطه ی اول

۱-  تقویم برگزاری کلاس های آموزشی متوسطه اول سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

 

عنوان فعالیت

هفتمهشتم

نهم

تابستان۱- شروع کلاس های تابستانی۱۸ تیر۱۸ تیر۱۸ تیر
۲- پایان کلاس های تابستانی۲۵ مرداد۲۵ مرداد۲۵ مرداد
۳- تعداد هفته های آموزشی۶ هفته۶ هفته۶ هفته
۴- تعداد روزهای آموزشی در هفته۳ روز۳ روز۳ روز
۵- تعداد جلسات آموزشی در هر روز۴ جلسه۴ جلسه۴ جلسه
۶- تعداد جلسات آموزشی در هر هفته۱۲ جلسه۱۲ جلسه۱۲ جلسه
۷- مدت زمان هر جلسه۵۵ دقیقه۵۵ دقیقه۵۵ دقیقه
۸- شروع آزمون های تابستان۲۹ مرداد۲۹ مرداد۲۹ مرداد
۹- پایان آزمون های تابستان۳۱ مرداد۳۱ مرداد۳۱ مرداد
۱۰- اختتامیه تابستان۱ شهریور۱ شهریور۱ شهریور

 

طول سال تحصیلی۱- شروع کلاس های سال تحصیلی در نیمسال اول۱ مهر۱ مهر۱ مهر
۲- پایان کلاس های سال تحصیلی در نیمسال اول۲۹ آذر۲۹ آذر۲۹ آذر
۳- شروع آزمون های نیمسال اول ( پیش بینی )۲ دی۲ دی۲ دی
۴- پایان آزمون های نیمسال اول ( پیش بینی )۲۱ دی۲۱ دی۲۱ دی
۵- شروع کلاس های سال تحصیلی در نیمسال دوم۲۷ دی۲۷ دی۲۷ دی
۶- پایان کلاس های سال تحصیلی در نیمسال دوم۲۷ اردیبهشت۲۷ اردیبهشت۲۷ اردیبهشت
۷- شروع آزمون های پایانی نیمسال دوم ( پیش بینی )۱ خرداد۱ خرداد۱ خرداد
۸-پایان آزمون های سال تحصیلی در نیمسال دوم(پیش بینی)۲۱ خرداد۲۱ خرداد۲۱ خرداد
۹- اختتامیه پایان سال تحصیلی۳۰ خرداد۳۰ خرداد۳۰ خرداد
۱۰ – تعداد هفته های آموزشی۲۷ هفته۲۷ هفته۲۷ هفته
۱۱- تعداد روزهای آموزشی۶ روز۶ روز۶ روز
۱۲- تعداد جلسات آموزشی در هر روز۶ جلسه۶ جلسه۶ جلسه
۱۳- تعداد جلسات آموزشی در هر هفته۳۴ جلسه۳۴ جلسه۳۴ جلسه
۱۴- مدت زمان هر جلسه آموزشی۶۰ دقیقه۶۰ دقیقه۶۰ دقیقه

 

۲- تعداد جلسات آموزشی تابستان و طول سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ ( متوسطه اول )

 

نام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سال
حساب۲ جلسه۳ جلسه
هندسه۱ جلسه۲ جلسه
ریاضیات پیشرفته۱ جلسه۱ جلسه
فیزیک و آزمایشگاه۱ جلسه۲ جلسه
شیمی و آزمایشگاه۱ جلسه
زیست و زمین۱ جلسه۱ جلسه
ادبیات فارسی-۲ جلسه
مهارت های نوشتاری (داستان نویسی)-۱ جلسه
زبان۲ جلسه۱ جلسه
مکالمه انگلیسی۴ جلسه
زبان تخصصی ( Math )۱ جلسه ( پایه هفتم و هشتم )۱ جلسه
زبان تخصصی ( Science )۱ جلسه
زبان عربی۱ جلسه ( پایه نهم )۲ جلسه
قرآن-۱ جلسه
پیام های آسمانی-۱ جلسه
ورزش۱ جلسه۲ جلسه
مطالعات اجتماعی-۲ جلسه
کارگاه-۱ جلسه
طراحی و خوشنویسی-۱ جلسه
مهارت زندگی و فلسفه-۱ جلسه
کامپیوتر-۱ جلسه
مهارت کسب و کار-۱ جلسه
پژوهش۲ جلسه۱ جلسه ( خارج از ساعت مصوب )
آزمون-۱ جلسه
مجموع۱۲ جلسه۳۴ جلسه + ۱ جلسه خارج از ساعت مصوب

 

۳- تقویم آزمون های متوسطه اول سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶

آزمون / مسابقات علمی بین المللی

 

تاریخعنوان آزمونموضوع آزمونشرکت کنندگانتوضیحات
اسفند ۹۶مسابقه بین المللی

IMC

ریاضیمنتخبین پایه های هفتم، هشتم ، نهم

تیم IMC مدرسه به پیشنهاد دپارتمان ریاضی و تایید مدیر پایه تشکیل شده و پس از برگزاری کلاس های آمادگی ، مسابقه داخلی در تاریخ ۱۹ بهمن برگزار شده و منتخبین برای مسابقات کشوری که توسط خانه ریاضی ایران برگزار میشود  معرفی می گردند .

فروردین ۹۷مسابقه بین المللی

کانگورو

ریاضیمنتخبین پایه های هفتم، هشتم ، نهم

تیم مسابقه کانگورو ، مشابه تیم IMC به پیشنهاد دپارتمان ریاضی  و تایید مدیر پایه در بهمن ماه انتخاب شده و بلافاصله برای این تیم ، کلاس های آمادگی شرکت در مسابقه تشکیل می شود .

اردیبهشت ۹۷آزمون بین المللی

KET دانشگاه کمبریج

زبان انگلیسیمنتخبین پایه هفتم و کلیه دانش آموزان پایه هشتم

مطابق نقشه راه دپارتمان زبان مؤسسه علوی ، در پایان پایه هشتم ، کلیه دانش آموزان می توانند در آزمون بین المللی دانشگاه کمبریج شرکت کرده و مدرک KET را اخذ کنند .

آزمون بین المللی

PET دانشگاه کمبریج

زبان انگلیسیکلیه دانش آموزان پایه نهم

مطابق نقشه راه دپارتمان زبان مؤسسه علوی ، در پایان پایه نهم ، کلیه دانش آموزان می توانند در آزمون بین المللی دانشگاه کمبریج شرکت کرده و مدرک PET را اخذ کنند .

 

۴- جشنواره های طول سال تحصیلی ۹۷ ۹۶

 

عنوان جشنوارهموضوعات جشنوارهزمان برگزاری
فرهنگی ، هنری ، مذهبیسرود ، تآتر ، داستان نویسی ، مشاعرهآذر
نقاشی ، عکاسی ، صنایع دستی
احکام ، نهج البلاغه ، حفظ قرآن ، قرائت ، اذان و تفسیر
مهارت زبان آموزیSpellingبهمن
ورزشیفوتسال ، والیبال ، بسکتبالبهمن
پژوهشیرباتیک ، هوافضا ، سازه ماکارونی ، روش تحقیقاسفند
جشن دستاوردهای دانش آموزان علویجمع بندی مسابقات و اهدای جوایزاردیبهشت

 

نحوه برگزاری :

فرهنگی ، هنری ، مذهبی : جشنواره فرهنگی ، مذهبی ، هنری مدارس علوی در آذر ماه و با حضور تیم های منتخب مدارس در رشته های سرود و تآتر و همچنین دانش آموزان منتخب در سایر زمینه ها برگزار می شود . از تیم ها و دانش آموزان منتخب در جشن دستاوردهای دانش آموزان علوی تقدیر می شود .

مهارت زبان آموزی : این جشنواره توسط دپارتمان زبان مؤسسه و با هدف ارتقا مهارت زبان انگلیسی دانش آموزان و بر مبنای الگوی جهانی آن برگزار می شود . از دانش آموزان منتخب در جشن دستاوردهای دانش آموزان علوی تقدیر می گردد .

ورزشی : مسابقات ورزشی بین مدارس علوی در رشته های فوتسال ، والیبال ، بسکتبال در بهمن ماه توسط دپارتمان تربیت بدنی مؤسسه به صورت متمرکز برگزار می شود .

پژوهشی : تیم های رباتیک ، هوافضا و سازه ماکارونی مدارس علوی ، در مسابقات بین مدارس در اسفند ماه شرکت کرده و با هم رقابت خواهند کرد.

جشن دستاوردهای دانش آموزان علوی : در اردیبهشت ماه و با حضور اولیای دانش آموزان برگزار می گردد . در این جشن از کلیه منتخبین در رشته های فرهنگی ، مذهبی ، هنری ، ورزشی ، پژوهشی و علمی تقدیر شده و در جنب آن ، نمایشگاه دست سازه های دانش آموزان و مقالات علمی و پژوهشی آن ها برقرار می شود .

۵- تقویم اردوهای تابستان و طول سال تحصیلی ( سال تحصیلی ۹۷ ۹۶ ) :

 

تاریخموضوع
۹۶/۰۴/۲۸اردوی تفریحی تابستان ( ۱ )
۹۶/۰۴/۲۸اردوی فرهنگی تابستان ( ۱ )
۹۶/۰۵/۰۴اردوی تفریحی تابستان ( ۲ )
۹۶/۰۵/۱۱اردوی فرهنگی تابستان ( ۲ )
۹۶/۰۵/۱۸اردوی تفریحی تابستان ( ۳ )
هفته چهارم مهر ۹۶اردوی کسب و کار
۹۶/۰۹/۰۱اردوی تفریحی سر و سامان ( ۱ )
۹۶/۰۹/۳۰اردوی پدران و پسران (۱) ویژه مدارس پسرانه/ اردوی مادران دختران (۱) ویژه مدارس دخترانه
هفته چهارم دی ۹۶اردوی برون استانی به مدت به مدت ۴ روز
۹۶/۱۱/۱۱اردوی تفریحی سر و سامان ( ۲ )
۹۶/۱۲/۲۳اردوی تفریحی سر و سامان ( ۳ )
۹۷/۰۱/۳۰اردوی پدران و پسران (۲) ویژه مدارس پسرانه/ اردوی مادران دختران (۲) ویژه مدارس دخترانه
۹۷/۰۲/۲۶اردوی تفریحی سر و سامان ( ۴ )

 

۶- تقویم برگزاری مراسم ملی- مذهبی دبیرستان های متوسطه اول(سال تحصیلی ۹۷ ۹۶) :

 

دورهعنوان فعالیتتاریخ
تابستانبرگزاری جشن روز دختر ( ویژه مدارس دخترانه )هفته اول مرداد
برگزاری جشن میلاد امام رضا ( ع )هفته سوم مرداد
در طول سال تحصیلیگرامیداشت دفاع مقدسهفته اول مهر
برگزاری مراسم عزاداری ایام محرمهفته اول و دوم مهر
برگزاری مراسم اربعینهفته سوم آبان
برگزاری مراسم رحلت پیامبر اکرم ( ص ) و امام رضا ( ع )هفته چهارم آبان
برگزاری جشن میلاد رسول اکرم ( ص ) و امام جعفر صادق ( ع )هفته سوم آذر
بزرگداشت فردوسیهفته اول بهمن
جشن پیروزی انقلاب اسلامیهفته سوم بهمن
بزرگداشت مراسم شهادت حضرت فاطمه ( س )هفته چهارم بهمن
جشن نوروزهفته چهارم اسفند
جشن مبعث پیامبر اسلام ( ص )هفته چهارم فروردین
جشن نیمه شعبانهفته دوم اردیبهشت

 

۷- تاریخ آزمون ورودی متوسطه اول ( هفتم ، هشتم ، نهم ) و مواد آزمون :

تاریخ آزمون ورودی متوسطه اول

تاریخ آزمون : ۸ یا ۱۵ اردیبهشت ماه

مکان برگزاری آزمون : دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدت زمان آزمون : ۹۰ دقیقه ورودی هفتم / ۱۱۰ دقیقه ورودی هشتم و نهم ( سؤالات تستی خواهد بود )

منابع آزمون : کتاب درسی دانش آموزان ، کتاب های کمک آموزشی ریاضی ، علوم و فارسی پایه ششم مؤسسه علوی

محتوای آزمون و ضرایب :

 

نام دروستعداد سؤالضرایب
ریاضی۲۰۴
علوم۱۵۳
فارسی۱۵۲
اجتماعی۱۰۱
هدیه و قرآن۱۰۱
تفکر و پژوهش۵۱
عربی ( ویژه پایه هشتم و نهم )۱۰۲
زبان انگلیسی ( ویژه پایه هشتم و نهم )۱۰۲