تقویم آموزشی – فرهنگی متوسطه ی دوم

۱- تقویم برگزاری کلاس های آموزشی سال دهم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

 

     دوره آموزشیعنوان فعالیترشته تحصیلی
ریاضیتجربی
تابستان۱٫ شروع کلاس‌های تابستانی۲ پایان کلاس‌های تابستانی

۳٫ تعداد هفته‌های آموزشی

۴٫ تعداد روزهای آموزشی در هفته

۵٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز

۶٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۷٫ مدت زمان هر جلسه

۲۳ تیر

۳۰ مرداد

۶ هفته

۳ روز

۳ جلسه

۹ جلسه

۱:۳۰ ساعت

۲۳ تیر

۳۰ مرداد

۶ هفته

۳ روز

۳ جلسه

۹ جلسه

۱:۳۰ ساعت

طول سال تحصیلی۱٫ شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول۲٫ پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول

۳٫ شروع آزمون‌های نیمسال اول (پیش‌بینی)

۴٫ پایان آزمون‌های نیمسال اول (پیش‌بینی)

۵٫ شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم

۶٫ پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم

۷٫ شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم (پیش‌بینی)

۸٫ پایان آزمون‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم (پیش‌بینی)

۹٫ تعداد هفته‌های آموزشی

۱۰٫ تعداد روزهای آموزشی

۱۱٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز

۱۲٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۱۳٫ مدت زمان هر جلسه آموزشی

۱ مهر

۲۸ آذر

۱ دی

۲۰ دی

۲۲ دی

۳۰ اردیبهشت

۱ خرداد

۲۲ خرداد

۲۷ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

۱ مهر

۲۸ آذر

۱ دی

۲۰ دی

۲۲ دی

۳۰ اردیبهشت

۱ خرداد

۲۲ خرداد

۲۷ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

۲- جلسات آموزشی تابستان و طول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ ( پایه دهم)

 

رشته ریاضیرشته تجربی
نام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سالنام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سال
ریاضی۱۲۳ریاضی ۱۲۳
محاسبات/ریاضی کاربردی۱۱۱فیزیک ۱۲۳
فیزیک ۱۲۳شیمی ۱۲۲
شیمی ۱۲۲زیست ۱۲۳
هندسه ۱۲۲محاسبات۱-
عربی ۱-۲عربی ۱-۲
فارسی و نگارش ۱-۲فارسی و نگارش ۱-۲
انگلیسی ۱-۱انگلیسی ۱-۱
تعلیمات دینی ۱-۱تعلیمات دینی ۱-۱
ورزش-۱ورزش-۱
آزمون-۱آزمون-۱
 تفکر رسانه ای و آموزش دفاعی/جغرافیا- ۱تفکر رسانه ای و آموزش دفاعی/جغرافیا-۱

 

مجموع۹۲۰مجموع۹۲۰


۱- تقویم برگزاری کلاس های آموزشی سال یازدهم دبیرستان ۹۸-۹۷ 

 

دوره آموزشیعنوان فعالیترشته تحصیلی
ریاضیتجربی
تابستان۱٫ شروع کلاس‌های تابستانی۲٫ پایان کلاس‌های تابستانی

۳٫ تعداد هفته‌های آموزشی

۴٫ تعداد روزهای آموزشی در هفته

۵٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز

۶٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۷٫ مدت زمان هر جلسه

  ۲۳ تیر

۷ شهریور

۷ هفته

۴ روز

۳ جلسه

۱۲ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 ۲۳ تیر

۷ شهریور

۷ هفته

۴ روز

۳ جلسه

۱۲ جلسه

۱:۳۰ ساعت

طول سال تحصیلی۱٫ شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول۲٫ پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول

۳٫ شروع آزمون‌های نیمسال اول (پیش‌بینی)

۴٫ پایان آزمون‌های نیمسال اول (پیش‌بینی)

۵٫ شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم

۶٫ پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم ۷٫ شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم (پیش‌بینی)

۸٫ پایان آزمون‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم (پیش‌بینی)

۹٫ تعداد هفته‌های آموزشی

۱۰٫ تعداد روزهای آموزشی

۱۱٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۱۲٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۱۳٫ مدت زمان هر جلسه آموزشی

۱ مهر

۲۹ آذر

۲ دی

۲۱ دی

۲۳ دی

۲۷ اردیبهشت

۱ خرداد

۲۴ خرداد

۲۷ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۱ جلسه

۱:۳۰ ساعت

۱ مهر

۲۹ آذر

۲ دی

۲۱ دی

۲۳ دی

۲۷ اردیبهشت

۱ خرداد

۲۴ خرداد

۲۷ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۱ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

۲- ساعات آموزشی تابستان و طول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ سال یازدهم

 

رشته ریاضیرشته تجربی
نام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سالنام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سال
حسابان۱۲۴ریاضی۲۲۴
فیزیک۲۲۴فیزیک۲۱۴
شیمی۲۳۲شیمی۲۳۲
هندسه۲۱۲زیست شناسی۲۳۳
 آمار و احتمال۲۱زمین شناسی۱-
 عربی۲۱۱عربی۲۱۱
فارسی و نگارش۲۱۲فارسی و نگارش۲۱۲
انگلیسی۲-۱انگلیسی۲-۱
تعلیمات دینی ۲-۱تعلیمات دینی۲-۱
تربیت بدنی۲-۱تربیت بدنی ۲-۱
آزمون-۱آزمون-۱
 مجموع ۱۲ ۲۰مجموع۱۲۲۰

 

 ۳- تقویم فعالیت های فرهنگی- تربیتی ویژه دانش آموزان سال دهم و یازدهم علوی سال ۹۸-۹۷

 

دوره فعالیت

عنوان فعالیت

تاریخ

تابستان

 ۱٫برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع),۲ آغاز ثبت نام دانش آموزان جهت مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و پژوهشی (درون مدرسه ای)

۳٫ برگزاری اردوی تفریحی مدارس علوی (۱)/ مراسم جشن ولادت حضرت معصومه ( س) و جشن روز دختر (ویژه مدارس دخترانه).

 ۴٫ برگزاری اردوی تفریحی مدارس علوی (۲) / جشن میلاد امام رضا (ع)

۵٫ برگزاری اردوی تفریحی مدارس علوی (۳)

۶٫ ثبت نام دانش آموزان در کلاس های پژوهشی انتخاب/ برگزاری بازدید پژوهشی-فرهنگی مدارس علوی (۱)

۷٫ سیاه پوش کردن مدارس به مناسبت ایام محرم- آغاز مراسم عزاداری و زیارت عاشورا در مدارس

هفته سوم تیر

هفته چهارم تیر

هفته چهارم تیر

هفته اول مرداد

هفته دوم مرداد

هفته سوم مرداد

هفته چهارم شهریور

 

طول سال تحصیلی

۱٫ جشن شروع سال تحصیلی-برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم۲٫ مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس

۳٫ آغازثبت نام مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و پژوهشی و جشنواره دستاوردهای دانش آموزی

۴٫ تکریم سالمندان و بازدید از خانه سالمندان

۵٫ آغاز کلاس های پژوهشی انتخاب

۶٫ آغاز تبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی و برگزاری انتخابات آن

۷٫ برگزاری مراسم روز دانش آموز و اهدای هدایای دانش آموزان/ آغاز مسابقات فرهنگی، ورزشی، پژوهشی و هنری درون مدرسه ای

۸٫ برگزاری مراسم اربعین و پخش نذری

۹٫ برگزاری مسابقه کتابخوانی ( درون مدرسه ای)

۱۰٫برگزاری مخراسم رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)

۱۱٫پایان مسابقات فرهنگی، ورزشی، پژوهشی و هنری درون مدرسه ای

۱۲٫ برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

۱۳٫ برگزاری اردوی پدران و پسران (ویژه مدارس پسرانه)/ مادران و دختران (ویژه مدارس دخترانه)

۱۴٫ برگزاری اردوی برون استانی ( زیارتی- تفریحی)

۱۵٫ برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و پژوهشی مدارس زنجیره ای علوی

۱۶٫ جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی/ برگزاری مسابقات ورزشی مدارس زنجیره ای علوی

۱۷٫ برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری، ورزشی، پژوهشی و دست آوردهای دانش آموزی

۱۸٫ برگزاری مراسم شهادت حضرت فاطمه (س)

۱۹٫ اردوی شهروند سالم (ویژه اعضای شورای دانش آموزی)/ بازدید پژوهشی، فرهنگی مدارس علوی (۲)

۲۰٫ برگزاری مراسم روز درختکاری

۲۱٫ اردوی مطالعاتی شبی با علوی (۱)

۲۲٫ جشن شروع سال جدید

۲۳٫ جشن مبعث

۲۴٫ جشن نیمه شعبان

۲۵٫ برگزاری مراسم روز معلم

 

 

هفته اول مهر

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

هفته دوم مهر

هفته سوم مهر

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

هفته دوم آبان

هفته سوم آبان

هفته سوم آبان

هفته چهارم آبان

هفته اول آذر

هفته چهارم آذر

هفته چهارم دی

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

هفته سوم بهمن

هفته سوم بهمن

هفته اول اسفند

هفته دوم اسفند

هفته سوم اسفند

هفته چهارم اسفند

هفته سوم فروردین

هفته چهارم فروردین

هفته دوم اردیبهشت

 

 

۴- تقویم برگزاری کلاس های آموزشی سال دوازدهم دبیرستان ۹۸-۹۷ 

 

 دوره آموزشی عنوان فعالیت رشته تحصیلی
 ریاضی تجربی انسانی
 تابستان

 ۱٫ شروع کلاس های تابستانی

۲٫ پایان کلاس های تابستانی

۳٫ اردوی مطالعاتی جمع بندی تابستان

۴٫ تعداد هفته های آموزشی

۵٫ تعداد روزهای آموزشی در هفته

۶٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز

۷٫تعداد جلسات آموزشی در هفته

۸٫ مدت زمان هر جلسه

 ۱۶ تیر

۱۵ شهریور

۱۷ شهریور تا ۲۲ شهریور

۹ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

 ۱۶ تیر

۱۵ شهریور

۱۷ شهریور تا ۲۲ شهریور

۹ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

۱۶ تیر

۱۵ شهریور

۱۷ شهریور تا ۲۲ شهریور

۹ هفته

۴ روز

۴ جلسه

۱۶ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

 طول سال تحصیلی ۱٫شروع کلاس های سال تحصیلی در نیمسال اول۲٫ پایان کلاس های سال تحصیلی در نیمسال اول۳٫اردوی مطالعاتی جمع بندی نیمسال اول (پیش بینی)

۴٫ شروع آزمون های نیمسال اول (پیش بینی)

۵٫پایان آزمون های نیمسال اول (پیش بینی)

۶٫شروع کلاس های سال تحصیلی در نیمسال دوم

۷٫پایان کلاس های سال تحصیلی در نیمسال دوم

۸٫ اردوی مطالعاتی جمع بندی سال تحصیلی (پیش بینی)

۹٫ شروع آزمون های پایانی نیمسال دوم (پیش بینی)

۱۰٫ پایان آزمون های سال تحصیلی در نیمسال دوم (پیش بینی)

۱۱٫ تعداد هفته های آموزشی

۱۲٫ تعداد روزهای آموزشی

۱۳٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز

۱۴٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۱۵٫ مدت زمان هر جلسه آموزشی

۱ مهر

۲۹ آذر

۱ دی تا ۲۰ دی

۱دی

۱۳ دی

۲۲ دی

۱۰ اردیبهشت

۱ اردیبهشت تا ۲۶ اردیبهشت

۲۸ اردیبهشت

۱۳ خرداد

۲۷ هفته

۱+۵ روز

۴ جلسه

۲۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

۱ مهر

۲۹ آذر

۱ دی تا ۲۰ دی

۱دی

۱۳ دی

۲۲ دی

۱۰ اردیبهشت

۱ اردیبهشت تا ۲۶ اردیبهشت

۲۸ اردیبهشت

۱۳ خرداد

۲۷ هفته

۱+۵ روز

۴ جلسه

۲۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

۱ مهر

۲۹ آذر

۱ دی تا ۲۰ دی

۱دی

۱۳ دی

۲۲ دی

۲۹ فروردین

۱ اردیبهشت تا ۲۶ اردیبهشت

۲۶ اردیبهشت

۱۳ خرداد

۲۶ هفته

۱+۴ روز

۴ جلسه

۱۶ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

۵- ساعات آموزشی تابستان و طول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ سال دوازدهم

 

 رشته ریاضی رشته تجربی رشته انسانی
 نام درس  تعداد جلسات تابستان تعداد جلسات طول سال نام درس  تعداد جلسات تابستان تعداد جلسات طول سال نام درس   تعداد جلسات تابستان تعداد جلسات طول سال
 حسابان ۲ ۴ ۴ریاضی ۳  ۳۳  ریاضی و آمار ۲۲ 
 فیزیک ۳ ۴ ۴ فیزیک ۳ ۳ ۳ عربی انسانی ۲ ۲
 شیمی ۳ ۲ ۲ شیمی ۳ ۳ ۳علوم فنی و ادبی  ۲ ۲
 هندسه و گسسته ۳ ۳ زیست شناسی ۴ ۴ فارسی و نگارش ۱ ۱
 عربی ۲۱  عربی ۲ ۱اقتصاد  ۱ ۱
 فارسی و نگارش ۱ ۱ فارسی و نگارش ۱ ۱ تاریخ ۱ ۱
 انگلیسی ۱ ۱ انگلیسی ۱ ۱ جغرافیا ۲ ۲
 تعلیمات دینی ۱ ۱ تعلیمات دینی ۱ ۱ جامعه شناسی ۲۱ 
 هندسه پایه ۱ ۰ زمین شناسی ۰ ۱ روان شناسی ۰ ۱
 آزمون و مشاوره ۱۲  آزمون و مشاوره ۲ ۲ انگلیسی ۱ ۱
 مجموع ۲۰ ۲۰ مجموع ۲۰ ۲۰ تعلیمات دینی ۱ ۱
 فلسفه و منطق ۱ ۱
 آزمون و مشاوره ۱ ۱
 مجموع ۱۶ ۱۶ 

 

 ۶- تقویم فعالیت های فرهنگی- تربیتی ویژه دانش آموزان سال دوازدهم علوی سال ۹۸-۹۷

دوره فعالیت

عنوان فعالیت

تاریخ

تابستان

۱٫برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع),۲ مراسم جشن ولادت حضرت معصومه (س) و جشن روز دختر (ویژه مدارس دخترانه)

۳٫ جشن میلاد امام رضا (ع)

۴٫ سیاه پوش کردن مدارس به مناسبت ایام محرم- آغاز مراسم عزاداری و زیارت عاشورا در مدارس

 

هفته سوم تیر

هفته چهارم تیر

هفته اول مرداد

هفته چهارم شهریور

طول سال تحصیلی

۱٫ مراسم شروع سال تحصیلی-برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم۲٫ مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس

۳٫ تکریم سالمندان و بازدید از خانه سالمندان ( ویژه اعضای شورای دانش آموزی)

۴٫ آغاز تبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی و برگزاری انتخابات آن

۵٫ برگزاری مراسم روز دانش آموز و اهدای هدایای دانش آموزان

۶٫ برگزاری مراسم اربعین و پخش نذری

۷٫ برگزاری مخراسم رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)

۸٫ برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

۹٫ برگزاری اردوی تفریحی یک روزه

۱۰٫ جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی/ برگزاری مسابقات ورزشی مدارس زنجیره ای علوی

۱۱٫ برگزاری مراسم شهادت حضرت فاطمه (س)

۱۲٫ اردوی شهروند سالم (ویژه اعضای شورای دانش آموزی)

۱۳٫ جشن شروع سال جدید

۱۴٫ جشن مبعث

۱۵٫ برگزاری مراسم روز معلم

 

هفته اول مهر

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

هفته دوم آبان

هفته سوم آبان

هفته اول آذر

هفته چهارم دی

هفته دوم بهمن

هفته سوم بهمن

هفته اول اسفند

هفته چهارم اسفند

هفته سوم فروردین

هفته دوم اردیبهشت