تقویم آموزشی – فرهنگی متوسطه ی دوم

۱- تقویم برگزاری کلاس های آموزشی سال دهم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

     دوره آموزشیعنوان فعالیترشته تحصیلی
ریاضیتجربی
 

 

تابستان

۱٫ شروع کلاس‌های تابستانی

۲٫ پایان کلاس‌های تابستانی

۳٫ تعداد هفته‌های آموزشی

۴٫ تعداد روزهای آموزشی در هفته

۵٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز

۶٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۷٫ مدت زمان هر جلسه

۲۴ تیر

۱ شهریور

۶ هفته

۳ روز

۳ الی ۴ جلسه

۱۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

۲۴ تیر

۱ شهریور

۶ هفته

۳ روز

۳ الی ۴ جلسه

۱۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

 

 

 

 

طول سال تحصیلی

۱٫ شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول

۲٫ پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول

۳٫ شروع آزمون‌های نیمسال اول (پیش‌بینی)

۴٫ پایان آزمون‌های نیمسال اول (پیش‌بینی)

۵٫ شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم

۶٫ پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم

۷٫ شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم (پیش‌بینی)

۸٫ پایان آزمون‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم (پیش‌بینی)

۹٫ تعداد هفته‌های آموزشی

۱۰٫ تعداد روزهای آموزشی

۱۱٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز

۱۲٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۱۳٫ مدت زمان هر جلسه آموزشی

۱ مهر

۲۹ آذر

۲ دی

۲۱ دی

۲۳ دی

۲۷ اردیبهشت

۱ خرداد

۲۴ خرداد

۲۷ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

۱ مهر

۲۹ آذر

۲ دی

۲۱ دی

۲۳ دی

۲۷ اردیبهشت

۱ خرداد

۲۴ خرداد

۲۷ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۰ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

۲- ساعات آموزشی تابستان و طول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ( پایه دهم)

 

رشته ریاضیرشته تجربی
نام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سالنام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سال
ریاضی۳۳ریاضی۳۳
ریاضی پیشرفته-۱فیزیک۳۳
فیزیک۳۳شیمی۲۲
شیمی۲۲زیست۲۳
هندسه۲۲هندسه--
عربی-۲عربی-۲
فارسی-۲فارسی-۲
انگلیسی-۱انگلیسی-۱
دین و زندگی-۱دین و زندگی-۱
ورزش-۱ورزش-۱
آزمون-۱آزمون-۱
 تفکر رسانه ای و آموزش دفاعی/جغرافیا ۱۰ ۱تفکر رسانه ای و آموزش دفاعی/جغرافیا-۱

 

مجموع۱۰۲۰مجموع۱۰۲۰


۱- تقویم برگزاری کلاس های آموزشی سال یازدهم دبیرستان ۹۷-۹۶ 

 

دوره آموزشیعنوان فعالیترشته تحصیلی
ریاضیتجربی
 

 

تابستان

۱٫ شروع کلاس‌های تابستانی

۲٫ پایان کلاس‌های تابستانی

۳٫ تعداد هفته‌های آموزشی

۴٫ تعداد روزهای آموزشی در هفته

۵٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز

۶٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۷٫ مدت زمان هر جلسه

  ۲۴ تیر

۹ شهریور

۷ هفته

۴ روز

۳ الی ۴ جلسه

۱۳ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 ۲۴ تیر

۹ شهریور

۷ هفته

۴ روز

۳ جلسه

۱۲ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

 

 

 

طول سال تحصیلی

۱٫ شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول

۲٫ پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال اول

۳٫ شروع آزمون‌های نیمسال اول (پیش‌بینی)

۴٫ پایان آزمون‌های نیمسال اول (پیش‌بینی)

۵٫ شروع کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم

۶٫ پایان کلاس‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم ۷٫ شروع آزمون‌های پایانی نیمسال دوم (پیش‌بینی)

۸٫ پایان آزمون‌های سال تحصیلی در نیمسال دوم (پیش‌بینی)

۹٫ تعداد هفته‌های آموزشی

۱۰٫ تعداد روزهای آموزشی

۱۱٫ تعداد جلسات آموزشی در هر روز ۱۲٫ تعداد جلسات آموزشی در هفته

۱۳٫ مدت زمان هر جلسه آموزشی

۱ مهر

۲۹ آذر

۲ دی

۲۱ دی

۲۳ دی

۲۷ اردیبهشت

۱ خرداد

۲۴ خرداد

۲۷ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۱ جلسه

۱:۳۰ ساعت

۱ مهر

۲۹ آذر

۲ دی

۲۱ دی

۲۳ دی

۲۷ اردیبهشت

۱ خرداد

۲۴ خرداد

۲۷ هفته

۵ روز

۴ جلسه

۲۱ جلسه

۱:۳۰ ساعت

 

۲- ساعات آموزشی تابستان و طول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ سال یازدهم

 

رشته ریاضیرشته تجربی
نام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سالنام درستعداد جلسات تابستانتعداد جلسات طول سال
حسابان۳۴ریاضی۳۳۴
فیزیک۳۴فیزیک۲۴
شیمی۳۲شیمی۳۲
هندسه۱۲زیست۲۳
 جبر و احتمال۱۲زمین شناسی-۱
 عربی۱۱عربی۱۱
فارسی۱۲فارسی۱۲
انگلیسی-۱انگلیسی-۱
دینی -۱دینی-۱
ورزش-۱ورزش-۱
آزمون-۱آزمون-۱
 مجموع ۱۳ ۲۱مجموع۱۲۲۱

 

 ۳- تقویم فعالیت های فرهنگی- تربیتی ویژه دانش آموزان سال دهم و یازدهم علوی سال ۹۷-۹۶

 

دوره فعالیت

عنوان فعالیت

تاریخ

تابستان

 ۱٫ برگزاری مراسم عزاداری به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع)۲٫ آغاز ثبت نام دانش آموزان جهت مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و پژوهشی(درون مدرسه ای)

۳٫ برگزاری اردوی تفریحی مدارس علوی (۱)/ مراسم جشن ولادت حضرت معصومه ( س) و جشن روز دختر (ویژه مدارس دخترانه).

 ۴٫ برگزاری اردوی تفریحی مدارس علوی (۲)

۵٫ برگزاری اردوی تفریحی مدارس علوی (۳)/ جشن میلاد امام رضا (ع)

۶٫ ثبت نام دانش آموزان در کلاس های پژوهشی انتخاب/ برگزاری بازدید پژوهشی-فرهنگی مدارس علوی (۱)

۷٫ سیاه پوش کردن مدارس به مناسبت ایام محرم- آغاز مراسم عزاداری و زیارت عاشورا در مدارس

هفته آخر تیر

۱ مرداد ۹۶

هفته اول مرداد

هفته دوم مرداد

هفته سوم مرداد

هفته چهارم مرداد

هفته آخر شهریور

 

طول سال تحصیلی

۱٫ جشن شروع سال تحصیلی

۲٫ مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس/ برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم

۳٫ آغازثبت نام مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و پژوهشی و جشنواره دستاوردهای دانش آموزی/ برگزاری مراسم عزاداری

۴٫ تکریم سالمندان و بازدید از خانه سالمندان

۵٫ آغاز کلاس های پژوهشی انتخاب

۶٫ آغاز تبلیغات انتخابات شورای دانش آموزی و برگزاری انتخابات آن

۷٫ برگزاری مراسم روز دانش آموز و اهدای هدایای دانش آموزان/ آغاز مسابقات فرهنگی، ورزشی، پژوهشی و هنری درون مدرسه ای

۸٫ برگزاری مراسم اربعین و پخش نذری

۹٫ برگزاری مسابقه کتابخوانی ( درون مدرسه ای)

۱۰٫ پایان مسابقات فرهنگی، ورزشی، پژوهشی و هنری درون مدرسه ای

۱۱٫ برگزاری مراسم رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا (ع)

۱۲٫ برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

۱۳٫ برگزاری اردوی پدران و پسران (ویژه مدارس پسرانه)/ مادران و دختران (ویژه مدارس دخترانه)

۱۴٫ برگزاری اردوی برون استانی ( زیارتی- تفریحی)

۱۵٫ برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و پژوهشی مدارس زنجیره ای علوی

۱۶٫ جشن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی/ برگزاری مسابقات ورزشی مدارس زنجیره ای علوی

۱۷٫ برگزاری جشنواره فرهنگی، هنری، ورزشی، پژوهشی و دست آوردهای دانش آموزی

۱۸٫ برگزاری مراسم شهادت حضرت فاطمه (س)

۱۹٫ اردوی شهروند سالم (ویژه اعضای شورای دانش آموزی)/ بازدید پژوهشی، فرهنگی مدارس علوی (۲)

۲۰٫ برگزاری مراسم روز درختکاری

۲۱٫ اردوی مطالعاتی شبی با علوی (۱)

۲۲٫ جشن شروع سال جدید

۲۳٫ جشن میلاد حضرت علی (ع)

۲۴٫ اردوی مطالعاتی شبی با علوی (۲)/ برگزاری جشن مبعث

۲۵٫ برگزاری مراسم روز معلم

۲۶٫ برگزاری اردوی سه روزه مطالعاتی

 

هفته اول مهر

هفته اول مهر

هفته دوم مهر

هفته دوم مهر

هفته سوم مهر

هفته اول آبان

هفته دوم آبان

هفته سوم آبان

هفته سوم آبان

هفته چهارم آبان

هفته آخر آبان

هفته دوم آذر

هفته چهارم آذر

هفته چهارم دی

هفته اول بهمن

هفته دوم بهمن

هفته سوم بهمن

هفته چهارم بهمن

هفته اول اسفند

هفته دوم اسفند

هفته سوم اسفند

هفته چهارم اسفند

هفته دوم فروردین

هفته چهارم فروردین

هفته دوم اردیبهشت

هفته سوم اردیبهشت