آزمون

امروزه آزمون نه تنها با هدف سنجش و ارزیابی آموخته‌ های دانش‌آموزان بلکه به‌عنـوان ابـزاری برای فرآیند آموزش و یادگیری توجه بسیاری را به خود جلب نموده است.
مدارس علـوی نیز با هدف دستیابی به اهداف فوق و همچـنین شناسایی نقاط ضعـف یا نقص احتمالی در برنامه‌های آموزشی و یا تدریس دبیران و در صـورت نیازبه تدوین برنامه اصـلاحی ، بـرنامه‎های هـماهنگ و مفصلی را برای آزمون‌های خود در دو قـالب آزمون‌های تشریحـی و آزمون‌های تستی در طرح آموزشـی خود گنـجانده است. همچنین علـاوه بر آزمـون‌های داخلی فوق، دانش‌آموزان علـوی در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی که هرساله توسط آموزش وپرورش برگزار می‌شود نیز شرکت می‌نمایند.

آزمون‌های تشریحی

آزمون‌های تشریحی در مدارس علـوی در سه سطح برگزار می‌گردد:
الف) آزمون‌های هفتگی که آموخته‌های دانش‌آموزان را در طول هفته مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
ب) آزمـون‌های پایانـی که در پایان هر دوره آمـوزشی (دو بار در سال) و با هدف ارزیابی نهـایی دانش‌آموزان برگزار می‌گردد.

آزمون‌های شبیه‌سازی شده

با تـوجه به اینکه اکثـر آزمون‌های سرنوشت‌ساز از جمله کنکور در کشور ما به‌صورت چهارگزینه‌ای برگزار می‌گردد، آشنـایی دانش‌آموزان با مـهارت‌های مطالـعه و شرکت در اینگـونه آزمون‌ها ضـروری به نظر می‌رسد به همین منـظور مدارس علـوی برگزاری این آزمون‌ها را در طرح آموزشی خود گنجانده است.
دانــش‌آمـوزان مـدارس علــوی در طـول سـال در پـنـج آزمـون تـستی به‌صـورت جـامع و دریک جـامـعه آمـاری بزرگ  (شامل بیش از ۱۰۰ شعبه علـوی در سراسر کشور) شـرکت می‌نمایند.

آزمون‌های پیشرفت تحصیلی

این آزمون‌ها هر ساله توسط آموزش و پرورش به‌منظور فراهم‌سازی امکان مقایسه مدارس مختلف برگزار مـی‌شود که شرکت دانش‌آموزان علـوی در این آزمون‌ها در طرح آموزشی مدارس گنجانده شده است.

آزمون‎های صبحانه

در ماه‎هـای بهـمن و اسفند که حرکت دانـش‎آموزان در فـعالیت‎های درسی و علمی کند می‎شود، احساس نیاز به یک محرک جـدی بیش از همه خود را نشان می‎دهـد. مجموعه علـوی در این فصل،آزمون‎هایی رابه‎عنوان آزمون صبحـانه درنظر گرفته که صبح‎ها به مدت۱۰دقیقه برگزار می‎شـود وجـدااز نیل به هدف برگزاری آزمون،طرح درس کلاس‎ها و بودجه‎بندی آن‎ها را نیز تحت تأثیر قرار نخواهد داد.

 

 

 

آزمون هادر علوی