فرا آموزشی

 

یکی از ابزارهای لازم جهت ارتقای سطح بینش و آینده دانش‌آموزان و روشن شدن مسیر حرکت آن‌ها ارائه خدمات فرا آموزشی می‌باشد.

کلاس‌های انتخاب

مؤسسه علـوی با هدف:

ـ افزایش روحیه مشارکت و همکاری در یک کار گروهی

ـ ایجاد رقابت علمی سالم و هیجان‌انگیز

ـ کمک به شکوفایی قدرت ابتکار و نوآوری

ـ رشد خلاقیت هنری

ـ تقویت مهارت‌های ذهنی

ـ آشنایی با زبان‌های بین‌المللی

برنامه آموزشی متناسب مهیا نموده است. کلاس‌های انتخاب براساس اولویت مورد درخواست دانش‌آموزان از هفته سوم مهر ماه و در زمانی خارج از ساعت مصوب آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

اهم کلاس‌های انتخاب که دانش‌آموزان مجاز به انتخاب آن‌ها جهت شرکت در دو یا سه رشته در آن هستند به شرح ذیل می‌باشد:

ـ مکالمه زبان انگلیسی

ـ مکالمه زبان فرانسه

ـ رباتیک

ـ راکت آبی / گلایدر

ـ آناتومی (تشریح)

ـ دومینو

ـ مهارت زندگی