امروزه المپیادهای علمی و ضرورت پرداختن به تفکر المپیادی و تعمیق آموخته‌های دانش‌آموزان یکی از ضرورت‌های مهم آموزش و پرورش در برنامه‌ی مصوب شورای عالـی انقلاب فرهنگی است وبرنامه‌ ریزی دانش‌آموزان برای آشنــایی با تفکر المپیادی و روش حل مسئله نقش بی‌بدیلی را در آینده‌ی علمی – پژوهشی ایشان ایفا می‌کند.

از این رو مجموعه دبیرستان های علـوی نیز هر ساله اقدام به برگزاری و برنامه ریزی تخصصی برای دانش‌ پژوهان در حوزه ی المپیاد می‌نماید تا با شناسایی و معرفی دانش آموزان مستعد ، همگـام با این سیاست مسیری روشن برای آینده ی دانش آموزان برتر مراکز آموزشی خود، ترسیم نماید.

۱- المپیادهای علمی علوم پایه که در سطح دبیرستان‌های کشور برگزار می‌گردد، فرصت مناسبی برای احیای فراگیری علوم پایه از سن نوجوانی است.

۲- پر کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان مستعد به کمک آموزش علوم پایه، بسیار مناسب است. کتاب‌های درسی به هیچ وجه سیرکننده‌ی ذهن تشنه ی فراگیران باهوش نمی‌باشد، لذا برای جلوگیری از بطالت وقت یا جایگزین‌های نامناسب، بهتر است از فرصت المپیادهای علمی استفاده گردد.

۳- فراگیری یک رشته از دروس اختصاصی، به موفقیت در کنکور سراسری دانش‌آموزان کمک شایانی می‌نماید. خصوصاً اینکه کنکور همه ساله به سمت مفهومی شدن پیش می‌رود.

۴- آشنایی با دبیران المپیادی که عموماً دارندگان مدال‌های کشوری و جهانی می‌باشند، الگوهای مناسبی جهت تحصیل و هدف‌داری در زندگی به دانش آموزان ارائه می نماید.

۵- افزایش توان یادگیری در تمرکز، پشتکار و سخت‌کوشی از فواید عمومی آموزش دروس المپیادی است که الگوهای مناسب یادگیری را فراهم می‌آورد. دانش آموزان المپیادی روش آموختن را بیش از دیگران آموخته اند که این مزیت، سرعت پیشرفت آنها را در سال آخر دبیرستان چندین برابر می کند. همچنین مطالعه برای هر یک از المپیادهای علمی، باعث افزایش قدرت درک و تحلیل دانش آموزان می‌شود و توانایی یادگیری آنها را به طور چشمگیری افزایش می دهد که باعث موفقیت دانش آموز در کنکور و حتی در مراحل بعدی تحصیل دانشگاهی خواهد شد.

۶- شورای انقلاب فرهنگی نیز امتیازات ویژه ای برای مدال آوران المپیاد های علمی کشوری و جهانی تصویب کرده است که می تواند در آینده دانش آموز نخبه کشور ،نقش ویژه ای داشته باشد. مجموعه دبیرستان‌های علـوی با حمایت و بهره بردن از تجربه ی اساتید با سابقه ی المپیاد،و با بهره بردن از امکان تجمیع دانش آموزان در یکی از واحدهای آموزشی اقدام به ورود به این فضا کرده است. در راستای این برنامه ریزی، آغاز به کار آشنایی دانش آموزان با المپیادهای علمی در تابستان هر سال انجام می‌شود و برگزاری مدون کلاس ها از آغاز سال تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد. هم اکنون دانش آموزان هر ۸ مرکز آموزشی علـوی از امکانات برابر و متناسبی در این حوزه بهره مند هستند و با برنامه ریزی و طرح درس های از پیش تعیین شده و با ارزشیابی مستمر در قالب آزمون های هماهنگ و همگام با باقی مدارس سمپاد (مدارس استعدادهای درخشان) سراسر کشور از میزان پیشرفت و کیفیت مطالعاتی خود مطلع شده و برای پذیرفته شدن در مراحل بعدی المپیاد تا مرحله ی کسب مدال آماده می شوند.

المپیاد