مهارت کسب و کار

مهارت-کسب-و-کار

در حال حاضر بی شک داشتن شغل مناسب و درآمد بالا از اصلی ترین دغدغه های اولیا و دانش آموزان است . موسسه علوی معتقد است برای پاسخگویی به این دغدغه ، از هم اکنون باید به فکر بود و برای آینده برنامه ریزی کرد . از این رو گروه متوسطه علوی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران ، آموزش کسب و کار و تجارت ویژه دانش آموزان هفتم تا نهم را طراحی کرده است .

برنامه های آموزشی فوق الذکر بر پایه مجموعه ۱۵ گانه از مهمترین ویژگی های شخصیتی و شایستگی های فردی کارآفرینان بنام ایرانی در زمان کودکی و نوجوانی تدوین شده است . به طوریکه با شناخت و ارزیابی این ویژگی ها در نوجوانان و سپس توسعه و رشد آن ها بر اساس برنامه ریزی علمی و آموزشی ، مهارت کسب و کار و تجارت به دانش آموزان ، آموزش داده خواهد شد .

کسب-و-کار

گام های آموزشی مهارت کسب و کار در مدارس علوی به شرح زیر می باشد :

الف ) برگزاری دوره مقدماتی مهارت کسب و کار و تجارت در دوره تابستان

ب ) برگزاری آزمون ارزیابی پتانسیل دانش آموزان در کسب و کار و شناسایی دانش آموزان مستعد

ج ) برگزاری دوره پیشرفته مهارت کسب و کار و تجارت در طول سال تحصیلی ویژه دانش آموزان منتخب

علاوه بر دوره های آموزشی یاد شده ، دانش آموزان در طرح بیمه کارآفرینی بیمه ایران ثبت نام شده و به این ترتیب ، والدین با بهره گیری از آن ، دغدغه ی سرمایه گذاری در آینده شغلی فرزند خود را نخواهند داشت . همچنین با همکاری شهرداری تهران ، جهت آموزش عملی مهارت ارتباط با مشتری و فروش ، دانش آموزان بازارچه های فروش را دایر و اداره خواهند کرد .