مهارت کسب و کار

مهارت کسب و کار
مهارت کسب و کار

در حال حاضر بی شک داشتن شغل مناسب و درآمد بالا و مهارت کسب و کار از اصلی ترین دغدغه های اولیا و همچنین دانش آموزان است. بنا بر این موسسه علوی معتقد است برای پاسخگویی به این دغدغه، از هم اکنون باید به فکر بود و برای آینده دانش آموزان برنامه ریزی کرد. از این رو گروه متوسطه موسسه علوی با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، آموزش کسب و کار و تجارت ویژه دانش آموزان هفتم تا نهم  متوسطه را طراحی کرده است، در نتیجه آمادگی لازم را در جهت بهبود آینده ی دانش آموزان این مجموعه فراهم خواهد آورد.

برنامه های آموزشی فوق الذکر بر پایه مجموعه پانزده گانه از مهمترین ویژگی های شخصیتی و شایستگی های فردی کارآفرینان بنام ایرانی در زمان کودکی و نوجوانی تدوین شده است. به طوریکه با شناخت و ارزیابی این ویژگی ها در نوجوانان و سپس توسعه و رشد آن ها بر اساس برنامه ریزی علمی و آموزشی، مهارت کسب و کار و تجارت به دانش آموزان ، آموزش داده خواهد شد.

گام های آموزشی مهارت کسب و کار در مدارس علوی به شرح زیر می باشد :

الف ) برگزاری دوره مقدماتی مهارت کسب و کار و تجارت در دوره تابستان مدارس.

ب ) برگزاری آزمون ارزیابی پتانسیل دانش آموزان در کسب و کار و شناسایی دانش آموزان مستعد.

ج ) برگزاری دوره پیشرفته مهارت کسب و کار و تجارت در طول سال تحصیلی ویژه دانش آموزان منتخب.

علاوه بر دوره های آموزشی یاد شده ، دانش آموزان در طرح بیمه کارآفرینی بیمه ایران ثبت نام شده و به این ترتیب، والدین با بهره گیری از آن ، دغدغه ی سرمایه گذاری در آینده شغلی فرزند خود را نخواهند داشت. همچنین با همکاری شهرداری تهران ، جهت آموزش عملی مهارت ارتباط با مشتری و فروش ، دانش آموزان بازارچه های فروش را دایر و اداره خواهند کرد .