کلاس های المپیاد

کلاس های المپیاد

کلاس های المپیاد

ضرورت کلاس های المپیاد: امروزه المپیادهای علمی و ضرورت پرداختن به تفکر المپیادی و تعمیق آموخته‌های دانش‌آموزان یکی از ضرورت‌های مهم آموزش و پرورش در برنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان برای آشنایی با تفکر المپیادی و روش حل مسئله نقش بی‌بدیلی را در آینده علمی ـ پژوهشی ایشان ایفا می‌کند. از این رو مجموعه دبیرستان‌های علـوی نیز هر ساله اقدام به برگزاری و برنامه‌ریزی تخصصی برای دانش‌پژوهان در حوزه المپیاد می‌نماید تا با شناسایی و معرفی دانش‌آموزان مستعد، همگام با این سیاست مسیری روشن برای آینده دانش‌آموزان برتر مراکز آموزشی خود، ترسیم نماید. از این رو مجموعه دبیرستان های علـوی نیز هر ساله اقدام به برگزاری کلاس های المپیاد و برنامه ریزی تخصصی برای دانش‌ پژوهان در حوزه ی المپیاد می‌نماید تا با شناسایی و معرفی دانش آموزان مستعد ، همگـام با این سیاست مسیری روشن برای آینده ی دانش آموزان برتر مراکز آموزشی خود، ترسیم نماید.

۱- المپیادهای علمی علوم پایه که در سطح دبیرستان‌های کشور برگزار می‌گردد، فرصت مناسبی برای احیای فراگیری علوم پایه از سن نوجوانی است.
۲- پر کردن اوقات فراغت دانش‌آموزان مستعد به کمک آموزش علوم پایه، بسیار مناسب است. کتاب‌های درسی به هیچ‌وجه سیرکننده ذهن تشنه فراگیران باهوش نمی‌باشد، لذا برای جلوگیری از بطالت وقت یا جایگزین‌های نامناسب، بهتر است از فرصت المپیادهای علمی و کلاس های المپیاد استفاده گردد.
۳- فراگیری یک رشته از دروس اختصاصی، به موفقیت در کنکور سراسری دانش‌آموزان کمک شایانی می‌نماید. خصوصاً این‌که کنکور همه ساله به سمت مفهومی شدن پیش می‌رود.
۴- آشنایی با دبیران المپیادی که عموماً دارندگان مدال‌های کشوری و جهانی می‌باشند، الگوهای مناسبی جهت تحصیل و هدف‌داری در زندگی به دانش‌آموزان ارائه می‌نماید.
۵- افزایش توان یادگیری در تمرکز، پشتکار و سخت‌کوشی از فواید عمومی آموزش دروس المپیادی است که الگوهای مناسب یادگیری را فراهم می‌آورد. دانش‌آموزان المپیادی روش آموختن را بیش از دیگران آموخته‌اند که این مزیت، سرعت پیشرفت آن‌ها را در سال آخر دبیرستان چندین برابر می‌کند. همچنین مطالعه برای هریک از المپیادهای علمی، باعث افزایش قدرت درک و تحلیل دانش‌آموزان می‌شود و توانایی یادگیری آن‌ها را به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد که باعث موفقیت دانش‌آموز در کنکور و حتی در مراحل بعدی تحصیل دانشگاهی خواهد شد.
۶- شورای انقلاب فرهنگی نیز امتیازات ویژه‌ای برای مدال‌آوران المپیادهای علمی کشوری و جهانی تصویب کرده است که می‌تواند در آینده دانش‌آموز نخبه کشور، نقش ویژه‌ای داشته باشد.مجموعه دبیرستان‌های علـوی با حمایت و بهره بردن از تجربه اساتید با سابقه المپیاد و با بهره بردن از امکان تجمیع دانش‌آموزان در یکی از واحدهای آموزشی اقدام به ورود به این فضا کرده است.در راستای این برنامه‌ریزی، آغاز به کار آشنایی دانش‌آموزان با المپیادهای علمی در تابستان هر سال انجام می‌شود و برگزاری مدون کلاس‌ها از آغاز سال تحصیلی مورد توجه قرار می‌گیرد. هم‌اکنون دانش‌آموزان هر ۸ مرکز آموزشی علـوی از امکانات برابر و متناسبی در این حوزه بهره‌مند هستند و با برنامه‌ریزی و طرح درس‌های از پیش تعیین شده و با ارزشیابی مستمر در قالب آزمون‌های هماهنگ و هم‌گام با باقی مدارس سمپاد (مدارس استعدادهای درخشان) سراسر کشور از میزان پیشرفت و کیفیت مطالعاتی خود مطلع شده و برای پذیرفته شدن در مراحل بعدی المپیاد آماده می‌شوند.