همه ما با موشک های سوختی آشنایی مختصری داریم و تصویرشان را حداقل یک بار از طریق تلویزیون ، اینترنت و …. دیده ایم ، راکت آبی طرح کلی آن شبیه موشک

های سوختی است فقط به جای گازهای مشتعل از خروجی آن ( که اسم تخصصی اش نازل هست ) آب با فشار زیاد خارج می شود.

اساس کار موشک بر اساس قانون سوم نیوتن است طبق قانون سوم نیوتن هر عملی را عکس العملی است . آب از نازل موشک با فشار زیاد خارج می شود و نیرویی

به سمت پایین به هوای اطراف موشک وارد می کند و چون هر عملی را عکس العملی است هوای اطراف موشک نیز نیرویی به همان اندازه ولی در جهت بالا به موشک

وارد می کند و باعث به سمت بالا حرکت کردن موشک می شود .

کلاس های راکت آبی ویژه دانش آموزان پایه دهم به صورت انتخابی و در ۱۰ جلسه خارج از ساعات مصوب آموزش و پرورش برگزار می شود .