یکی از نیازهای اساسی دنیای امروز، دانستن زبان‌های بین‌المللی است. دبیرستان‌های علـوی با درک این نیاز، به‌ویژه در سن نوجوانی که دوره شکل‌گیری شخصیت علمی و فرهنگی فرزندان است، به مسئله آموزش زبان نگاهی ویژه و ریشه‌ای دارد.

تدریس درس فرانسه با رویکرد آشناسازی بیش تر دانش‌آموزان با زبان‌های بین‌المللی، و با این پیش‌بینی که فرزندان ما در سال‌های آینده با دیگر کشورها، دارای ارتباطات گسترده اجتماعی و علمی خواهند بود، صورت می‌پذیرد. زبان فرانسه نیز به عنوان یک فعالیت آموزشی فوق برنامه به دانش‌آموزان ارائه می‌شود. کلاس‌های زبان فرانسه، از تابستان و در دوره پایگاه تابستانی آغاز می‌گردد و هدف این است که نیاز و تمایل دانش‌آموزان در این دوره آموزشی در پایان تابستان مورد ارزیابی قرار گیرد. در نظرسنجی انجام شده، استقبال دانش‌آموزان به این کلاس‌ها بسیار مثبت بود.بدین ترتیب واحدآموزش مجموعه علـوی نیز در ادامه راهی که آغاز کرده بود، مصمم‌تر شد.

امروز، در حالی که دوره آموزشی زبان فرانسه به صورت یک واحد اختیاری ارائه شده، بیش از ۷۰ درصد از دانش‌آموزان، آن را برگزیده و در کلاس‌هایی که خارج از ساعت مصوب آموزش و پرورش برگزار می‌شود، شرکت می‌کنند. کادر آموزشی این کلاس‌ها نیز از میان فارغ‌التحصیلان مقاطع ارشد و بالاتر زبان فرانسه و بعضاً مدرسین دانشگاه گزینش شده‌اند و امیدواریم در پایان دوره دوساله، دانش‌آموزان مستعد برای شرکت در آزمون‌های بین‌المللی از قبیل TEF، TCF، DELF، DALF و … آماده باشندو البته تلاش شده از بهترین و جدیدترین متد آموزشی رایج در آموزش زبان نیز در این زمینه استفاده شود و در جهت آرامش بیش تر دانش‌آموزان، کتاب‌های لازم توسط خود مجموعه علـوی تهیه و در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

 

 

فرانسه