واحد آزمون سازی

azmon
یکی از بخش‌های مهم تقویم آموزشی دبیرستان‌ها و آموزشگاه‌های علـوی، آزمون‌هایی است که توسط این مؤسسه، هماهنگ با سایر برنامه‌های آموزشی برگزار می‌گردد.واحد آزمون‌سازی مؤسسه متشکل از مؤلفین متخصص در زمینه سؤالات تشریحی و تستی و تحت نظارت کارشناسان سنجش و اندازه‌گیری آموزشی، در راستای تحقق اهداف مؤسسه وظایف ذیل را به عهده دارد

۱- تکمیل و به روزرسانی بانک سؤالات علـوی
۲- انتخاب و به‌کارگیری طراحان دارای تجربه طرح سؤال در آزمون‌های سراسری
۳- تدوین چارچوب و برنامه آزمون‌ها
۴- تهیه و تدوین مباحث آزمون‌ها و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان
۵- تدوین و تألیف آزمون‌ها براساس تقویم آموزشی مؤسسه و منطبق بر استانداردهای آزمون‌سازی
۶- بازخوردگیری از نتایج آزمون‌ها از مخاطبین
۷- اصلاح بانک سؤال و تکمیل شناسنامه هر سؤال براساس نتایج آماری و بازخوردهای مخاطبین