واحد فرهنگی – تربیتی

Untitled-1

 

 

اساس برنامه‌ریزی فرهنگی ـ تربیتی مؤسسه علـوی، تعامل مؤثر بین کادر علـوی، دانش‌آموزان و اولیا جهت دست‌یابی به هدف پرورش نسلی با توانمندی «تفکر، تخصص و تعامل» است.
در این راستا برنامه‌های واحد فرهنگی ـ تربیتی موسسه, به تفکیک برای دانش‌آموزان، پرسنل علـوی و اولیا محترم به شرح زیر تدوین شده است:
الف) برنامه‌های فرهنگی با رویکرد رشد فکری و شخصیتی دانش‌آموزان
ـ تشکیل انجمن‌های تخصصی ادبیات، اخلاق، موسیقی، جامعه‌شناسی و حکمت
ـ رشد مبانی فکری و شخصیتی با تشکیل جلسات فصلی در مباحث فوق با حضور اساتید مجرب
ـ شرکت دانش‌آموزان در همایش‌های علوم انسانی و محافل ادبی
ـ برگزاری اردوهای دانش‌آموزی
ـ مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های فرهنگی و تربیتی به منظور رشد اجتماعی آنان
ـ ارائه پیام هفتگی و معرفی کتاب هفته
ـ برگزاری کلاس‌های مهارت زندگی جهت ارتقا و رفع مشکلات و نیازمندی‌های رفتاری و روانی دانش‌آموزان
ب) برنامه‌های فرهنگی با رویکرد ارتقا سطح دانش و مهارت پرسنل و کادر آموزشی
ـ مشارکت کادر آموزشی در تقویت انجمن‌های تخصصی با ارائه مطالب و نقد و بررسی موضوعات مطرح شده در انجمن‌های دانش‌آموزی
ـ تشکیل جلسات توجیهی و آموزشی جهت تقویت نیروی انسانی متخصص
ـ بهره‌گیری از نیروهای متخصص در مدارس
ج) برنامه‌های فرهنگی با رویکرد مشارکت اولیا و نقش مؤثر آن‌ها در اجرای این مهم
ـ جلسات هم‌اندیشی با اولیا با حضور متخصصین
ـ تهیه و ارائه نشریه آشنای نوین ویژه اولیای محترم به منظور بررسی مسائل و موضوعات به روز مرتبط با دانش‌آموز و تقویت ارتباط مدارس با اولیاء
ـ معرفی کتاب و معرفی مؤسسه‌ای تخصصی به منظور مشاوره‌های خاص
ـ تقویت انجمن‌های اولیا و مربیان با هدف مشارکت مؤثر والدین در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان.