سایر شعب

دبیرستاننام مدیرتلفنآدرس
بجنوردآقای احمدی۰۵۸-۳۲۲۴۵۴۰۶حد فاصل میدان کارگر و چهار راه خیام – امام خمینی ۷ – ابتدای کوچه سلطانی – دبیرستان سارا
بروجردآقای کاوند۰۶۶-۴۲۵۳۹۷۹۹خیابان سید مصطفی – روبروی اورژانس – مؤسسه علوی
خرم آبادآقای قاسمی۰۶۶-۳۳۴۰۷۱۹۳خیابان علوی – میدان امام – کوچه شهید پور سلیم –  آموزشگاه علوی – پلاک ۲۴
سلماسآقای شادی۰۴۴-۳۵۲۴۳۲۴۲خیابان امام خمینی – قبل از میدان یاد بود (قائم) – ساختمان قدیم هلال احمر سلماس – دبیرستان غیر دولتی ثامن
سرابآقای علمی۰۴۱-۴۳۲۳۸۱۸۱خیابان قدس شمالی – جنب کیلینیک دکتر مجیدی – دبیرستان نخبگان دخترانه علوی
گرگان دخترخانم دولت آبادی۰۱۷-۳۲۵۴۴۸۸۲ میدان ولیعصر – خیابان ولیعصر – عدالت ۴۲ – نبش لادن ۵ – دبیرستان علوی
گرگان پسرآقای محمدی۰۱۷-۳۲۱۷۷۷۸۰میدان مدرس – بلوار گلشهر – گلشهر ۳۱ – دبیرستان علوی
مسجد سلیمانآقای لیمن۰۶۱-۴۳۲۶۹۰۲۷هشت بنگله – سه راهی نمره یازده – آموزشگاه علوی
شاهین شهرآقای علی محمدی۰۳۱-۴۵۲۴۴۰۶۴ خیابان مخابرات – فرعی ۱۱ غربی – پلاک ۲۷ شمالی – آموزشگاه علوی