مجموعه کتاب های همراه علوی (سال سوم ریاضی)

آشنایی با سؤال های چهار گزینه ای (تستی) و مهارت در پاسخ گویی به این سؤالات یکی از عوامل بسیار مهم برای موفقیت دانش آموزان در آزمون های سرنوشت سازی مانند کنکور است.

کتابی که در دست دارید توسط واحد انتشارت مؤسسه علمی و آموزشی علـــوی و با بهره گیری از دانش و تخصص مؤلفین و مدرسین این مجموعه با هدف آماده سازی دانش آموزان علـــوی برای موفقیت در کنکور سراسری طراحی شده است.

در این کتاب مجموعه کاملی از سوالات کنکور ،تآلیفی و شبیه سازی شده گنجانده شده، که استفاده از آن می تواند در موفقیت شما بسیار مؤثر باشد.