واحد آزمون سازی

واحد آزمون سازی

یکی از بخش‌های مهم تقویم آموزشی دبیرستان‌ها و آموزشگاه‌های علـوی، آزمون‌هایی است که توسط واحد آزمون سازی این مؤسسه، هماهنگ با سایر برنامه‌های آموزشی برگزار می‌گردد.

واحد آزمون‌ سازی مؤسسه متشکل از مؤلفین متخصص در زمینه سؤالات تشریحی و تستی و تحت نظارت کارشناسان سنجش و اندازه‌گیری آموزشی، در راستای تحقق اهداف مؤسسه وظایف ذیل را به عهده دارد:

۱- تکمیل و به روزرسانی بانک سؤالات علـوی
۲- انتخاب و به‌کارگیری طراحان دارای تجربه طرح سؤال در آزمون‌های سراسری
۳- تدوین چارچوب و برنامه آزمون‌ها
۴- تهیه و تدوین مباحث آزمون‌ها و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان
۵- تدوین و تألیف آزمون‌ها براساس تقویم آموزشی مؤسسه و منطبق بر استانداردهای آزمون‌سازی
۶- بازخوردگیری از نتایج آزمون‌ها از مخاطبین
۷- اصلاح بانک سؤال و تکمیل شناسنامه هر سؤال براساس نتایج آماری و بازخوردهای مخاطبین

مطابقت با طرح درسی که دانش آموزان در کلاس ها براساس آن مطالعه می کنند ویژگی اصلی آزمون های علوی است. به این معنی که دقیقا مطالب با همان ترتیب و توالی که در کلاس تدریس می شود در آزمون ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. گفتنی است به طور تقریبی ماهیانه حدود ۳۰۰ دفترچه آزمون در مقطع متوسطه دوم و کنکور در این واحد تولید می شود.