واحد کنترل کیفیت

 

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

یکی از ویژگی‌های مؤسسه علـوی که آن را از سایر مؤسسات آموزشی متمایز می‌کند، توجه ریزبینانه به کیفیت خدمات آموزشی است.

کنترل کیفیت همواره از ارکان اصلی مؤسسه علـوی به منظور اطمینان از کارایی و اثربخشی فعالیت‌های جاری در آن می‌باشد.

رسالت اصلی واحد کنترل کیفیت علـوی بالا بردن سطح علمی ـ آموزشی مدارس و اطمینان از اجرای صحیح فرایند آموزش و پرورش در مجموعه می‌باشد.

این واحد تحت نظارت مستقیم مجمع مؤسسین مؤسسه، مشغول به فعالیت می‌باشد.

در مؤسسه علـوی کلیه فرایندهای جاری براساس چرخه دمینگ تدوین شده است. این چرخه براساس چهار محور اصلی طراحی (Plan)، اجرا (Do)، کنترل و بررسی (check) و اقدام و واکنش (Act) تدوین شده است.

این تفکر این امکان را به ما می‌دهد که همواره مسیر در حال رشدی را به لحاظ خدمت‌رسانی در حوزه آموزش در پیش بگیریم، نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و اقدام به تقویت و تثبیت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف خود نماییم.

با توجه به فعالیت اصلی مؤسسه در بخش آموزش دانش‌آموزان عزیز، گستردگی مدارس در سراسر کشور و لزوم توجه به کنترل و پایش طرح‌های آموزشی در بخش‌های مختلف، واحد کنترل کیفیت اقدام به ارزیابی عملکرد مجموعه در کلیه بخش‌ها و با بهره‌گیری از امکانات زیربنایی مؤسسه می‌نماید. رئوس فعالیت‌های واحد کنترل کیفیت به شرح زیر می‌باشد:

۱- برگزاری نظرسنجی‌های مستمر از اولیا و دانش‌آموزان و ارجاع نتایج به واحدهای مرتبط

۲- انجام بازرسی‌های برنامه‌ریزی شده و تصادفی از روند آموزش در مدارس علـوی در تهران و نمایندگی‌های مؤسسه براساس آخرین استانداردهای بازرسی

۳- سنجش عملکرد دبیران و مشاورین با توجه به روند تحصیلی دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی

۴- سنجش مستمر روند تحصیلی دانش‌آموزان با گزارشات دریافتی از واحد آموزش

۵- تهیه تقویم یکپارچه آموزشی، پرورشی، مشاوره و اجرایی با همکاری واحدهای آموزش، انفورماتیک، حقوقی و مالی و نظارت بر حسن اجرای آن در مدارس و نمایندگی‌های مؤسسه.