:::: فهرست ::::
317707_756

بازدید از نمایشگاه کتاب

  • ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

این بازدید توسط جناب آقای پناهی (مسئول و مربی امور تربیتی و پرورشی ) در محل نمایشگاه دائمی کتاب ارومیه صورت گرفت  

بازدید از هنرستان شهید مطهری

  • ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

این بازدید جهت هفته معرفی مشاغل به سال اولی ها بوده که با همراهی عوامل اجرایی مدارس برگزار شد که عکس هایی از آن را در زیر می بینید :  


tel: 0441- 3442292 | sms: 2000456 | email: oroumieh_b@alavi.ir