توزیع شیر در مدارس از روز اول سال تحصیلی جدید انجام خواهد شد

خبرگزاری پانا: کارشناس مسئول توزیع شیردر مدارس استان خراسان رضوی گفت: شیر در مدارس از روز اول سال تحصیلی جدید توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا، محمدی با اشاره به توزیع شیر استریلیزه و پاستوریزه در مدارس استان گفت: در سال جاری تحصیلی توزیع شیر در بین دانش آموزان افزایش خواهد یافت.

کارشناس مسئول توزیع شیردر مدارس استان خراسان رضوی با اشاره به تحویل روز شیر به مدارس افزود: سامانه ای برای ثبت اطلاعات توزیع شیر برای جلوگیری از تضییع حق دانش آموزان طراحی شده است   .

 وی در ادامه با اشاره به فواید شیر برای دانش آموزان گفت:  ۵۰ تا ۶۰ مرحله توزیع شیر در بین  مقاطع ابتدایی ، متوسطه اول و دوم مدارس خواهیم داشت  .

 این مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای مناقصه  در بین شرکتها برای توزیع شیر بیان کرد: تا  دهم شهریور ماه  کارخانه های برنده مناقصه توزیع شیر مشخص و در روز اول سال تحصیلی  جدید توزیع شیر در مدارس صورت خواهد گرفت .

 وی اظهار کرد: در سال گذشته ۳۰ درصد شیر توزیعی در بین دانش آموزان استریلیزه و ۷۰ درصد دیگر پاستوریزه بوده است  .

 محمدی مصرف شیر در همه مقاطع سنی از جمله پیش دبستانی و مهد کودک ها را مهم دانست و گفت: با همکاری اولیا و مراکز پیش دبستانی و مهدکودک ها آمادگی توزیع شیر در بین کودکان را خواهیم داشت  .

 این مسئول با اشاره به برخی اقدامات نابجای مدیران مدارس مانند قرار دادن شیر در سبدها در ورودی سالن بیان کرد: باید معلمان  در ساعت درسی و با بیان  فواید شیر علاوه بر توجیه دانش آموزان ،بر نوشیدن شیر نیز نظارت داشته باشند.

 

 

۱۳۹۴-۰۵-۱۰

۰دیدگاه درتوزیع شیر در مدارس از روز اول سال تحصیلی جدید انجام خواهد شد"