دپارتمان فوق برنامه

دپارتمان فوق برنامه:
این دپارتمان در کنار دپارتمانهای آموزشی جهت ارایه خدمات مکمل با عناوین زیر تشکیل شده است:
  • مهارتهای زندگی
  • لگو، معماری، شهرسازی و رباتیک
  • موسیقی
  • هنر و خلاقیت
  • رایانه