مهارت زندگی:  maharat3
مجموعه آموزشی علوی به دنبال پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی نو آموزان در گروه سنی پیش دبستان و دبستان، نسبت به برنامه ریزی و طراحی آموزش مهارت های پایه و پیشرفته در برقراری ارتباط با فرد، خانواده، مدرسه و در سطوح بالاتر در اجتماع و همچنین دست یابی به مهارت های ده گانه خودآگاهی، همدلی، تصمیم گیری، حل مسئله، ارتباط موثر، روابط بین فردی، مقابله با هیجانات، مدیریت استرس، تفکر نقاد و تفکرخلاق در طی سال­های آموزشی، اقدام نموده است. آموزش مهارت های زندگی در مدارس علوی، با توجه به رویکرد بین المللی این مجموعه آموزشی و حرکت همسو با دیگر مدارس بین المللی و توصیه سازمان بهداشت جهانی با هدف پیشگیری از آسیب های روانی از جمله عزت نفس پایین، ناتوانی در کنترل خشم وآسیب های اجتماعی از جمله ناتوانی در برقراری ارتباطات مناسب، رفتار های پر خطر و موارد مشابه،انجام می شود.