music  Music2
موسیقی
با نگاهی به گذشته می توان دریافت که دانشمندانی چون فیثاغورث، انیشتن، ماری کوری، فارابی و بسیاری از دانشمندان کنونی همگی در کنار علم و دانش، از هنر موسیقی نیز بی بهره نبودند. با این وجود از زمانی که موسیقی دان و آهنگساز معاصر، کارل ارف در نیمه اول قرن بیستم، سیستم آموزشی موسیقی برای کودکان را بنا نهاد، متد آموزشی معروف ارف در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا پایه گذاری شده و به تدریج توسعه و گسترش یافت به صورتی که در عصر حاضر، آموزش موسیقی به کودکان به یک لزوم تبدیل شده است. از این رو دپارتمان موسیقی دبستان های علوی با برگزاری کلاس های ارف شامل آموزش بلز، فلوت ریکوردر، ریتم خوانی، سولفژ و آواز به کودکان در دوره پیش دبستانی و ابتدایی توسط اساتید مجرب و تعلیم دیده برای موسیقی کودکان، سهم خود را در پیشبرد اهداف آموزشی- فرا آموزشی موسسه علوی ایفا می کند.