khalaqiatخلاقیت و هنر:
هنروخلاقیت برمبناى نوآورى درعمل و بداهه گویى درگفتار تعریف می شود؛ بنابراین می­توان با کمک این دو مؤلفه، آموزش هنروخلاقیت را با توجه به توانایی کودک در سنین دبستان و پیش دبستانی آغاز نمود.  در این راستا دپارتمان فوق برنامه علوی برنامه ای جامع و استاندارد را برای دوره خلاقیت ویژه این سنین برنامه ریزی کرده است که فعالیت هایی از قبیل نقاشى، نمایش خلاق، کاردستى، سفال، قصه گویى، داستان نویسى و موارد دیگر از آن جمله اند که براى گروه سنى ۷ تا ۱۳سال بسیار جذاب بوده و و فعالیت در این زمینه ها نه تنها باعث پیشرفت دانش آموزان در دروس و یادگیری آنها می شود، بلکه باعث رشدو شکوفایى آنها در زمینه ى ادبیات فارسى، ادبیات نمایشى، فعالیتهاى عملی کارگاهى، توانمندشدن قواى فکرى وذهنى نیز می گردد؛ علاوه برموارد ذکرشده،در سنین پایین تر برنامه های هنر و خلاقیت باعث شناخت و هماهنگ شدن حواس پنجگانه باحرکات دست شده وهمزمان با دوره ای که کودک در تلاش برای درک خود از دنیای اطراف می­باشد،در کنار یادگیری زبان،دیگر توانائیهای وی نیز به تدریج شکوفا شده و با قرارگرفتن در محیطی خلاق سایر خصایص و توانمندی­هایش نیز با توجه به استعدادهای شناخته شده در مسیری مشخص به حرکت در خواهدآمد.