دپارتمان ورزش

varzesh

 

ورزش و تحرک

تحقیقات چند دهه اخیر نشان داده است که ارتباط قابل توجهی بین حرکات موزون جسمی و رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی در کودکان وجود دارد. همچنین با بررسی­های صورت گرفته در ارتباط با تأثیر ورزش در افزایش هوش عملی کودکان، فعالیت­های جسمی- حرکتی، متناسب با گروه سنی پیش دبستانی و دبستان در دپارتمان ورزش، برنامه ریزی شده و بر اساس آن، فعالیتهای حرکتی صحیح برای دانش آموزان در سنین مختلف تحصیلی و بهره گیری از آموزش های صحیح در رشته ها و زمینه های ورزشی متنوع در گروه، از اهم برنامه های مجموعه آموزشی علوی قرار گرفته است.

 

varzesh3       varzesh2