دپارتمان آسمانه

آسمانه؛ نگاهی به آسمان
نماز و قرآن کریم منشور زندگی در راه سعادت انسان است.

quran2

دوره پیش‌ دبستانی نیز از حساس‌ترین مراحل تربیت و زمینه‌ساز شکوفایی فطرت الهی کودک است. رویکرد برنامه آسمانه در پیش دبستان انس کودک با نماز، قرآن کریم و آموزه‌های قرآنی و علاقه یادگیری آن است. ما در آسمانه می کوشیم باورهای دینی کودکانمان را با بهره گیری از شیوه های جذاب تقویت کنیم، به تعمیق فرهنگ نماز بپردازیم و بستری مناسب جهت انس آن ها با خالق هستی، قرآن و معارف قرآنی فراهم کنیم. با توجه به این رویکرد، هر نوع یاددهی و یادگیری براساس علاقه و پذیرش کودک بوده و از اجبار و تحمیل به دور می‌باشد که این امر ازطریق گوش دادن به قرائت آیات و پیام‌های قرآنی و آشنایی با برخی از داستان‌ها و معنای آیات متناسب با درک کودک در قالب فعالیت‌های یاددهی و یادگیری در دوره پیش‌دبستانی و پایه های مختلف دبستان متناسب با سن دانش آموزان طراحی شده است.

قابل ذکر است انجام این فعالیت‌های قرآنی لزوماً به معنای رسیدن به حد خاصی از یادگیری نیست بلکه زمینه‌ساز علاقه کودک به اقامه نماز، خواندن قرآن کریم و آموزه‌های قرآنی و یادگیری آن است. پیام‌ها و آموزه‌های قرآنی متناسب با سن کودک، روان وکوتاه می‌باشد. فعالیت‌ آسمانه به صورت تلفیقی از برنامه‌های مختلف اعم از حفظ آیات، آموزه‌ها، داستان‌ها و خواندن است.

quran

ارزشیابی در این برنامه به منظور سنجش میزان دست‌یابی به اهداف برنامه بوده و از شیوه‌های اضطراب‌آور و مقایسه کودکان با یکدیگر و نیز انتظار رسیدن همه کودکان به حد خاصی از یادگیری به دور است و از هر گونه الزام و اجبار به دور می‌باشد.