دپارتمان پیش دبستان

دپارتمان پیش دبستانpishdabestan2
اهداف ذیل توسط دپارتمان پیش دبستان دنبال می شود :
  • ارتقا مهارت های کلامی
  • ارتقا انضباط فکری
  • توسعه توانمندی های فردی و تحصیلی
  • کسب تدریجی مهارت های اجتماعی
  • و در نهایت کسب پیش زمینه لازم جهت ورود به دبستان

 

مهم ترین حوزه دپارتمان پیش دبستان، زبان آموزی با هدف آموزش صداهای زبان فارسی در قالب کلمات بامعنی می باشد.چشم انداز و مأموریت  دپارتمان پیش دبستان در این حوزه بدین شرح می باشد   :

چشم انداز: کسی می تواند اذعان کند زبانی را می داند که دستور آن را بداند .

ماموریت:پدیده پراهمیت اکتساب زبان توسط کودکان از جمله مهمترین زمینه‌های پژوهشی در دانش امروزین و گسترده زبان‌شناسی به حساب می‌آید. مطالعات زبان‌شناسان نشان می‌دهد که تحصیل و دریافت زبان انسان را به سیستم ذهنی قواعد و دستورات زبانی مجهز می‌نماید تا با استفاده از آن اشخاص قادر باشند باهم صحبت نموده، و منظور یکدیگر را ادراک کنند.

زبان به عنوان عامل تفکر و ارتباط است. در عین بخش مهمی از فرهنگ و ارزشها از طریق زبان منتقل می گردد و آثار فاخر ادبی بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار می آیند. زبان آموزی از سالهای اولیه زندگی آغاز می شود و در سنین مختلف رشد می کند. شنیدن، گفتن خواندن و نوشتن مراحل زبان آموزی هستند که به ترتیب در جریان رشد و پیشرفت آموخته می شوند و انسان در هر کدام از این مهارتها ماهر تر و توانمند تر می شود. زبان آموزی در پیش دبستان از شنیدن و گفتن آغاز می شود و خوب شنیدن و فهمیدن و درک پیامها مورد توجه قرار می گیردو در ادامه گفتن مورد توجه قرار می گیرد. پاسخ به سوالات، خواند اشعار، بیان خواسته ها، صحبت در مورد یک موضوع خاص، صحبت کردن در جمع فراگیران، ارتباط دوسویه با همسالان و مربیان .

کسب و تقویت مهارتهایی همچون گوش دادن ،سخن گفتن ،خواندن و نوشتن از مهم ترین مقاصد پبش دبستان است .