معرفی

معرفی گروه دبستان موسسه فرهنگی- آموزشی علوی

موسسه فرهنگی- آموزشی علوی با تکیه بر سال ها تجربه در زمینه ی ارائه خدمات موثر آموزشی در دوره متوسطه و با هدف پرورش انسان هایی مدیر، متفکر و توانا برای ایفای نقش موثر و خلاق در دنیای پیچیده و

متحول امروز، از سال ۱۳۹۰ نسبت به تأسیس دبستان های علوی در تهران و مراکز استان های مهم کشور اقدام نموده است.

بی گمان این موسسه در حال حاضر با در اختیار داشتن ده دبستان زنجیره ای در تهران، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد و همچنین حدود ۲۰ دبستان هماهنگ در سایر شهرها و با ارائه خدماتی منحصر به فرد و همسو با

رویکرد برترین مراکز آموزشی دنیا، در میان برترین های آموزش در ایران، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

ایجاد سازمانی منسجم و کارآمد در دفتر مرکزی گروه دبستان جهت برنامه ریزی، تولید محتوا و پشتیبانی خدمات آموزشی و فرا آموزشی به کلیه دبستان های زنجیره ای و هماهنگ علوی، ویژگی منحصر به فردی است

که این گروه را از سایرین متمایز می کند.