گروه دبستان

سازمان مرکزی گروه دبستان موسسه فرهنگی- آموزشی علوی

dabestan1

یکی از ویژگی های کم نظیر موسسه علوی، هماهنگی و یکپارچگی خدمات ارائه شده به دانش آموزان در سراسر کشور می باشد. مسئولیت این یکپارچگی به عهده سازمان مرکزی گروه دبستان های علوی است که با در اختیار داشتن واحدهای سازمانی و دپارتمانهای تخصصی و در اختیارداشتن کارشناسان مجرب در مقطع پیش دبستان و دبستان، ضامن حفظ یکپارچگی وارتقای کیفیت آموزشی و فرهنگی دبستانهای علوی در سراسر کشورمی باشد.

 

Hayat     Hayat2

        class3