گروه دبستان

سازمان مرکزی گروه دبستان موسسه فرهنگی- آموزشی علوی

موسسه فرهنگی- آموزشی علوی با تکیه بر سال ها تجربه در زمینه ی ارائه خدمات موثر آموزشی در دوره متوسطه و با هدف پرورش انسان هایی مدیر، متفکر و توانا برای ایفای نقش موثر و خلاق در دنیای پیچیده و

متحول امروز، از سال ۱۳۹۰ نسبت به تأسیس دبستان های علوی در تهران و مراکز استان های مهم کشور اقدام نموده است. بی گمان این موسسه در حال حاضر با در اختیار داشتن ده دبستان زنجیره ای در تهران،

تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد و همچنین حدود ۲۰ دبستان هماهنگ در سایر شهرها و با ارائه خدماتی منحصر به فرد و همسو با رویکرد برترین مراکز آموزشی دنیا، در میان برترین های آموزش در ایران از جایگاه ویژه ای

برخوردار است. ایجاد سازمانی منسجم و کارآمد در دفتر مرکزی گروه دبستان جهت برنامه ریزی، تولید محتوا و پشتیبانی خدمات آموزشی و فرا آموزشی به کلیه دبستان های زنجیره ای و هماهنگ علوی، ویژگی منحصر

به فردی است که این گروه را از سایرین متمایز می کند.

dabestan1

گروه دبستان     Hayat2

        class3