نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری

مفهوم وسایل کمک آموزشی :

هر چه که بتواند کیفیت تدریس ویادگیری را افزایش دهد وسیله ای برای کمک به آموزش است . رسانه های نوشتاری از اولین رسانه هایی بودند که در امر تعلیم و تربیت از آنها استفاده می شده است ، و سپس رسانه های دیگری از قبیل تصاویر ، نقشه ها ، اسلاید ، فیلم ، تلویزیون  و بسیاری از رسانه های دیگری که وارد جریان تعلیم وتربیت شده اندکه درامرتدریس ویادگیری تاثیر داشته اند .

اهمیت وسایل کمک آموزشی :

تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است نشان می دهد که از طریق تدریس معمولی تنها  % ۳۰ مطالب از مطالب مورد تدریس یاد گرفته می شود در حالی که اگر یادگیری با استفاده صحیح از وسایل ارتباطی به عمل آید میزان یادگیری افراد را تا % ۷۵ بالا می برد .

درس ریاضیات از جمله دروسی است که دارای وسایل کمک آموزشی زیادی چه دست ساز و چه آماده بوده و عدم استفاده از آنها نقش بسیاری بر افت تحصیلی این درس خواهد داشت .

فواید استفاده ازوسایل کمک آموزشی :

۱- وسایل کمک آموزشی بازده آموزشی را از لحاظ کمی و کیفی افزایش می دهد .

۲- وسایل کمک آموزشی می تواند یادگیری را انفرادی کند .

۳- وسایل کمک آموزشی آموزش را با قدرت بیشتری عملی می سازد .

۴- وسایل کمک آموزشی دسترسی به فرهنگ وآموزش را به طوریکسان برای همه میسر می سازد .

۵- وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برای تفکر و ساختن مفاهیم فراهم می سازد . و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموز می کاهد .

۶- مورد علاقه زیاد و فراون شاگردان هستند و توجه آنها را به موضوع اصلی معطوف می سازد .

۷- اساس لازم را برای یادگیری تدریجی و تکمیلی آماده می سازد و در نتیجه یادگیری  را دائمی می کند .

۸- تجارب واقعی و حقیقی را دراختیار شاگردان قرار می دهد و در نتیجه موجب فعالیت ایشان می شود .

۹- پیوستگی افکار را موجب می گردد  .

۱۰- در توسعه و رشد معنی در ذهن شاگرد مؤثر هستند .

۱۱- مهارتی را به طور کامل و مؤثر به دانش آموزان می آموزد .

۱۲- تجاربی را در اختیار شاگردان قرار می دهد که از راههای دیگر امکان ندارد .

استفاده از وسایل آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از همه حواس خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند . از آنجا که % ۷۵  از یادگیری مطالب توسط چشم و بینایی یاد گرفته می شود ، این موضوع باعث شد که معلمان بیشتری به استفاده از وسایل کمک آموزشی و وسایل بصری روی آوردند .

یکی از عللی که تعدادی از معلمان از وسایل کمک آموزشی استفاده نمی کنند این است که فکر می کنند که منظور از وسایل کمک آموزشی همان وسایلی است که فقط به منظور آموزش دانش آموزان و با هدف وسیله کمک آموزشی از قبل ساخته شده  ف می باشند .

ولی این فکر اشتباهی می باشد ، زیرا با وسایل دور ریختنی و مازاد نیز می توان یک وسیله کمک آموزشی ساخت که به اهداف مورد نظر درس برسیم .

اگر بخواهیم نتیجه تحقیقات پیاژه و سایر محققین ارزشمند را در مورد تدریس ریاضیات به کودکان ، در یک جمله خلاصه کنیم باید بگوئیم : وسایل کمک آموزشی را به مدارس ببریم . هیچ معلمی نباید در تدریس ریاضیات بویژه در سالهای اولیه دبستان ، بدون وسیله کمک آموزشی باشد . البته بیدرنگ باید تذکر دهیم که منظور ما این نیست که معلم نمی تواند بدون داشتن وسایل از پیش ساخته و تعیین شده  ریاضیات را تدریس کند ، بلکه یک معلم در صورتی که مفاهیم را به درستی درک کند و روش تدریس صحیح داشته باشد، می تواندحتی از نخودولوبیا و چوب کبریت نیز در تدریس ریاضیات استفاده کند .

افت در دروس دیگر و تأثیر آن بر ریاضیات :

دانش آموزانی که در درس فارسی ( خواندن ) مشکل دارد ، مسلما” در درس املاو نگارش مشکل خواهندداشت ، چون کسی که نتواند به درستی کلمه یا جمله ای را بخواند هیچ موقع نخواهد توانست درستی آن را درک کند و بنویسد .

تحقیقات نشان می دهد که بیشتر دانش آموزانی که در درس ریاضیات ضعیف هستند در درس املا و فارسی نیز مشکل دارند و یا بر عکس . که البته عکس این قضیه بیشتر صادق است . یعنی دانش آموزانی که در درس املاو فارسی ضعیف هستنددر ریاضی  هم مشکل دارند .

دانش آموزی که نتواند سؤال ( پرسش )را به درستی بخواند ، نخواهد توانست درک کند و در نتیجه نخواهد توانست آن را تحلیل نماید و در نهایت از حل مسئله عاجزخواهدبود .

گفته اند فهم و درک سؤال ( مسئله ) نصف حل آن است . یعنی وقتی که مسئله را فهمیدی به راحتی می توانی جواب آن را هم بدهی .

از طرفی دیگر دانش آموز که از یک درس غیر از ریاضی ضعیف باشد به دلایل مختلف مثل یأس ، نامیدی و …… ممکن است نظر او نسبت به سایر دروس برگردد و باعث شکست او در سایر دروس نیز  شود . که در اینجا معلم دلسوز و فداکار او می تواند با گرفتن نقاط قوت او باعث تشویق وی شود . و با شناسایی و رفع ضعفهای او باعث پیشرفت او گردد .

اهمیت استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلمان،نقش وسایل کمک آموزشی در تدریس معلم:

۷۵ درصد یادگیری از طریق حس بینایی انجام می شود ، نگذاریم بینایی دانش آموزان در کلاس تا آخر زنگ ، مختص دیدن معلم در پای تخته  شود!
کم رنگ شدن نقش وسائل کمک آموزشی در تدریس و یادگیری:

امروزه وسائل کمک آموزشی اعم از پیچیده و ساده به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل در امر تدریس و یادگیری در نظام آموزشی به کار می روند . این وسائل از حیث این که تئوری و عمل را با هم ترکیب کرده ، باعث ماندگاری یادگیری و تنوع بخشی در کلاس درس می شوند، حائز اهمیت است . با توجه به این که :

۷۵درصد یادگیری از طریق کاربرد حس بینایی

۱۳درصد شنوایی

۶درصد لامسه

۳درصد حس چشایی می باشد .

هدف ا زاستفاده از وسایل کمک آموزشی : افزایش سرعت و پایداری یادگیری درکلیه دروس است :
با توجه به این که استفاده از وسائل کمک آموزشی تاثیر زیادی در یادگیری دارد سعی بر آن است که از ۲۰%  ، استفاده ازوسائل کمک آموزشی را به ۶۰% برسانیم .
برای رسیدن به هدف مورد نظر باید پروژه های زیر تاحدامکان درمدارس وکلاس ها عملی شوند :

۱- توجه و علاقه فراگیران را با صحبت کردن جلب نمایند.
۲- تجارب عینی و واقعی را در اختیار شاگردان قرار دهند
.
۳- زمینه تنوع آموزشی را فراهم نمایند و ازخستگی جسمی و ذهنی بکاهند .
۴-  روش مطالعه صحیح را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.
۵- دست یابی به نتایج فوری از آموزش راممکن سازند که اثر یادگیری را دائمی می کند.
۶- در جهت آگاهی معلمان از مفهوم و فلسفه تکنولوژی آموزشی و وسائل کمک آموزشی صحبت شود .
۷- معلمانی که از وسایل کمک اموزشی استفاده می نمایند مورد تقدیر قرار گیرند.
۸- به معلمان توصیه شود برای استفاده از وسائل کمک آموزشی علاقه و اشتیاق نشان دهند.
جهت دسترسی آسان به وسایل کمک آموزشی مورد نیاز در طول سال تحصیلی وافزایش یادگیری پایدار، باید
اقدامات زیردرابتدای سال توسط معلمان  انجام شود :
۱- تهیه  ی فهرست وسائل آزمایشگاه

۲- تهیه ی فهرست نرم افزارهای آموزشی

 ۳-تهیه ی فهرست کتب کتابخانه

 ۴- تهیه ی  وسائل سمعی – بصری

۵- تهیه ی  دفتر کار
نحوه ی استفاده ی مطلوب از وسایل کمک آموزشی می تواند به طرق مختلف انجام گیرد که به چند مورد اشاره ی مختصری می شود :
– در کلاس درس با توجه به موضوع مورد بحث و در آزمایشگاه

- در کارگاه IT با توجه به کار عملی و بعضی از دروس

-  بازدید و اردوهای علمی – تفریحی در خارج از مدرسه

- ثبت گزارش فعالیت ها در دفتر کار
چگونه از وسایل آموزشی بهره ببریم :
        وسایل کمک‌آموزشی شامل رسانه‌ها، تصاویر، استفاد‌ه از نمایش، بازی‌های آموزشی و ایجاد‌ گروه‌های کوچک د‌انش‌آموزی برای فعالیت‌های د‌رسی و ذوقی است که امر یاد‌گیری را بسیار مطلوب و جذاب می‌سازد‌ و هد‌ف از کاربرد‌ انواع وسایل کمک‌آموزشی، تسهیل و تسریع آموزش و یاد‌گیری است. استفاد‌ه از مواد‌ و وسایل آموزشی باعث توجه بیشتر فراگیران و د‌ر نتیجه کاهش میزان تاثیر موانع ارتباطی از نوع فیزیکی آن می‌شود‌ و ارتباط و تفاهم بیشتری بین معلم و شاگرد‌ برقرار می‌کند‌. د‌ر حقیقت وسایل کمک‌آموزشی، بخشی از تکنولوژی آموزشی است که هد‌ف آن حل مسائل و مشکلات آموزشی، از طریق بررسی و کنترل کلیه عوامل موثر د‌ر یاد‌گیری و مجموعه اجزای تشکیل‌د‌هند‌ه فرآیند‌ آموزشی است. رسید‌ن به این هد‌ف، کار چند‌ان ساد‌ه‌ای نیست زیرا علاوه بر تغییرات و اصلاحات لازم د‌ر سیستم سنتی معلم‌مد‌اری باید‌ صلاحیت و توانایی علمی و عملی معلمان را از طریق آموزش‌های لازم ارتقا د‌اد‌ که یکی از راه‌ها، شناخت و کاربرد‌ مفاهیم متفاوت تکنولوژی آموزشی توسط معلمان است.
د‌ر حقیقت مرحله تکنولوژی سخت‌افزارها (استفاد‌ه از د‌ستگاه‌های سمعی و بصری) و مرحله تکنولوژی نرم‌افزارها (برنامه‌ریزی، طراحی و تولید‌ مواد‌ سمعی و بصری مانند‌ فیلم، اسلاید‌، چارت، پوستر، نقشه و…)، بخشی از تکنولوژی آموزشی است که نگرش سیستماتیک به کل فرایند‌ تد‌ریس-یاد‌گیری محسوب می‌شود‌ و منظور به‌کارگیری روش علمی د‌ر فرآیند‌ یاد‌د‌هی-یاد‌گیری، کاربرد‌ مفاهیم و قوانین علمی د‌ر عمل و پرورش مهارت‌های روانی-حرکتی د‌انش‌آموزان است.

ابزارها یا کارافزارهای آموزش را می‌توان به د‌و د‌سته بزرگ تقسیم کرد‌:

۱٫ ابزارها و کارافزارهای ناملموس

      عمد‌ه‌ترین ابزارهایی هستند‌ که همواره با معلم همراهند‌ و هرگز از شخصیت حرفه‌ای او جد‌ا نمی‌شوند‌. این د‌سته از وسایل قد‌رت پیام‌رسانی بسیار قوی د‌ارند‌ و به‌راحتی با یاد‌گیرند‌گان ارتباط برقرار می‌کنند‌ و باعث یاد‌گیری‌های عمیق و اثرگذار می‌شوند‌.   این د‌سته ساختنی نیستند‌ و به رفتارهای معلم مربوط می‌شوند‌ و شامل نگاه‌های معنی‌د‌ار با چشم و زبان، حرکت‌های معنی‌د‌ار و یاد‌د‌هند‌ه و اثرگذار با حرکات د‌ست، چشم، ابرو و… هستند‌.

۲٫ ابزارها و کارافزارهای ملموس

      این ابزار شامل کتاب‌ها، جمله‌ها، روزنامه‌ها، تصویرها، نمود‌ارها، چارت‌ها، پوسترها، نقشه‌ها، نقاشی‌ها، کارت‌ها، اسلاید‌ها، فیلم‌ها، مد‌ل‌ها، ماکت‌ها، مولاژها، پروژکتور و اورهد‌، اوپک، ضبط صوت، د‌وربین عکاسی، کامپیوتر، وید‌ئو، DVD و VCD، تلسکوپ و تلویزیون می‌باشند‌.

      د‌ر نتیجه ی استفاد‌ه از وسایل کمک‌آموزشی، حالت مجسم د‌ر ذهن د‌انش‌آموزان به‌وجود‌ می‌آید‌ و د‌رک آنها نسبت به د‌رس افزایش می‌یابد‌، د‌ر نتیجه بهره‌وری د‌ر سیستم آموزشی وسایل کمک‌آموزشی هم بالا می‌رود‌ و بازد‌هی از نظر قبول و سطح معلومات هم تابع آن می‌شود‌ و رفته رفته شاهد‌ د‌انش‌آموزان خلاق‌تر و نوآور خواهیم بود‌.

 تهیه وتنظیم از فریده سلطانی

۱۳۹۴-۰۸-۰۹

۰دیدگاه درنقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری"