واحد آزمون سازی

 یکی از بخش های مهم تقویم آموزشی دبستان های زنجیره ای علوی، آزمون هایی است که توسط این موسسه، هماهنگ با سایر برنامه های آموزشی برگزار می گردد.

واحد آزمون سازی گروه دبستان های علوی، متشکل از مولفین متخصص در زمینه سوالات تشریحی و تستی و تحت نظارت کارشناسان سنجش و اندازه گیری آموزشی، وظایف ذیل را به عهده دارد:

  • تکمیل و به روزرسانی بانک سوالات
  • انتخاب و بکارگیری طراحان با تجربه طرح سوال به تفکیک پایه های اول تا ششم و آزمون های تیزهوشان
  • تدوین چارچوب و برنامه آزمون ها
  • تهیه و تدوین مباحث آزمون ها و اطلاع رسانی به مدارس و دانش آموزان
  • تدوین و تالیف آزمون ها بر اساس تقویم آموزشی دبستان های علوی و منطبق بر استانداردهای آزمون سازی
  • بازخوردگیری از نتایج آزمون ها از مخاطبین
  • اصلاح بانک سوال و تکمیل شناسنامه هر سوال بر اساس نتایج آماری و بازخوردهای مخاطبین

واحد آزمون سازیazmoon4azmoon3