واحد انتشارات

entesharatواحد انتشارات

واحد انتشارات موسسه علوی با سال ها تجربه، هماهنگ با آخرین تغییرات سیستم آموزشی کشور و بهره گیری از مولفان حرفه ای و با سابقه در زمینه تالیف کتاب های آموزشی و کمک آموزشی، مجموعه کتاب های ارزنده ای را تاکنون در گروه دبیرستان، کنکور کارشناسی و کنکور کارشناسی ارشد منتشر نموده تا هر آن چه دانش آموزان و داوطلبان برای پیشرفت و موفقیت بهتر در آزمون های سراسری نیاز دارند برآورده سازد.

در حال حاضر، این واحد با بکار گیری تجربه و زیرساخت های خود و استفاده از خدمات مولفان بنام و شناخته شده در حوزه پیش دبستان و دبستان، در حال تدوین کتاب های منحصر به فرد خود با رویکرد حل مساله می باشد.

    واحد انتشارات علوی در راستای دستیابی به اهداف خود وظایف زیر را به عهده دارد:
  • انتخاب و بکارگیری مولفین و ویراستاران متخصص به منظور تدوین محتوای آموزشی مورد نیاز در هر پایه و گروه آموزشی؛
  • تالیف و به روزرسانی کلیه کتب و نشریات موسسه هماهنگ با تقویم آموزشی هماهنگ طرح های مختلف؛
  • دریافت بازخورد از مخاطبین نشریات موسسه اعم از کتب و جزوات؛
  • ارائه محتوای اصلاحی و تکمیلی با هدف رفع نواقص و اشکالات احتمالی بر اساس نتایج ارزیابی های انجام شده در موسسه؛
  • همکاری با واحد آزمون سازی در جهت تأمین محتوای مورد نیاز آزمون ها.