واحد کنترل کیفیت

keifiatکنترل کیفیت همواره یکی از ارکان اصلی هر سازمان به منظور اطمینان از کارایی و اثربخشی فعالیت های جاری در آن می باشد. رسالت اصلی واحد کنترل کیفیت علوی، بالا بردن سطح علمی- آموزشی مدارس و اطمینان از اجرای صحیح فرایند آموزش و پرورش در مجموعه است.
این واحد تحت نظارت مستقیم مجمع موسسین موسسه مشغول به فعالیت می باشد.

در موسسه علوی، کلیه فرایندهای جاری بر اساس چرخه دمینگ تدوین شده است. این چرخه بر اساس چهار محور طراحی (Plan) ، اجرا (Do) ،کنترل و بررسی (Check) و اقدام (Act) تعریف شده است. این تفکر این امکان را به ما می دهد که همواره مسیر در حال رشدی را به لحاظ خدمت رسانی در حوزه آموزش در پیش بگیریم، نقاط ضعف و قوت را شناخته و اقدام به تقویت و تثبیت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف خود نماییم.

با توجه به فعالیت های اصلی موسسه در بخش آموزش دانش آموزان، گستردگی مدارس در سراسر کشور و لزوم توجه به کنترل و پایش طرح های آموزشی در بخش های مختلف، واحد کنترل کیفیت اقدام به ارزیابی عملکرد مجموعه در کلیه بخش ها و با بهره گیری از امکانات زیربنایی موسسه می نماید. رئوس فعالیت های واحد کنترل کیفیت به شرح زیر می باشد:

  1. برگزاری نظرسنجی های مستمر از اولیا و دانش آموزان و ارجاع نتایج به واحدهای مرتبط؛
  2. انجام بازرسی های برنامه ریزی شده و تصادفی از روند آموزش در مدارس علوی بر اساس آخرین استانداردهای بازرسی؛
  3. سنجش عملکرد دبیران و پرسنل مدارس با توجه به روند تحصیلی دانش آموزان در طول سال تحصیلی؛
  4. سنجش مستمر روند تحصیلی دانش آوزان با گزارشتا دریافتی از واحد آموزش؛
تهیه تقویم یکپارچه آموزشی، پرورشی، مشاوره و اجرایی با همکاری واحدهای آموزش، انفورماتیک، حقوقی و مالی و نظارت بر حسن اجرای آن در مدارس و نمایندگی های موسسه.