ویژگی دبستان های علوی

ویژگی دبستان های علوی

دبستان های علوی مدارسی هستند در جهت تحقق موثرترین روش ها و طرحهای روز دنیا همگام با الگو برداری از مدارس کشورهای پیشرفته که در پی تربیت شهروندی است جهانی ،محقق و پژوهش گر، با طراوت ، تندرست و سالم ، خلاق ، مسئولیت پذیر، برنامه ریز،متعهد و مجهز به مهارتها و توانمندی های لازم جهت زندگی آرام و همراه با توسعه در جهان بدون مرز فعلی ؛

دانش آموزان دبستانهای علوی در هر مرحله از رشدشان خدمات مدرنی را دریافت می نمایند که برای آنها دستیابی به بسیاری از فرصتها، به سادگی امکان پذیر بوده و این امر ضمانتی است جهت داشتن یک آرامش خاطر، برای دانش آموز و والدین آن ها.

دبستان های علوی بر اساس ویژگی های زیر پایه ریزی شده اند:

 • مدارسی با رویکرد بین المللی و بهره مند از سیستم های آموزشی روز دنیا؛
 • مدارسی زنجیره ای و با سیستم آموزشی هماهنگ و یکپارچه در سراسر کشور؛
 • مدارسی دو زبانه با الگو برداری و بومی سازی برترین مراکز آموزشی دو زبانه جهان؛
 • حضور هم زمان دو دبیر در کلاس؛
 • مراکزی مبتنی بر آموزش خلاق با رویکرد حل مساله؛
 • مراکزی شاد و پر نشاط با رویکرد آموزش و تثبیت مهارت های ده گانه زندگی؛
 • بهره مند از مدرسان مجرب، کارشناسان ورزیده بهداشت، تغذیه و مشاوران خانواده؛
 • مدارسی هوشمند با بهره گیری از پورتال و کلاس های هوشمند و مجهز به تجهیزات به روز؛
 • دارای آزمون های هماهنگ و هدفمند و کارنامه ها و گزارشات تحلیلی در سراسر کشور؛
 • دارای کتاب های کمک آموزشی طراحی شده بر اساس سیستم آموزشی دبستان های علوی؛
 • بهره مند از فضاهای شاد و ایمن و طراحی شده بر اساس نیازهای آموزشی و فرا آموزشی دانش آموزان؛