آزمون های هماهنگ

 

آزمون‌های دبستان علوی

استفاده از آزمون‌ها برای تشخیص و تبیین وضع آموزشی موجود و برنامه‌ریزی برای رسیدن به وضع آموزشی مطلوب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های یک مدیر آموزشی تلقی می‌شود. با برگزاری آزمون، مدیران مدارس می‌توانند از عمل‌کرد لایه‌های مختلف مدرسه هم‌چون دانش‌آموزان، معلمان و مشاوران خویش اطلاعات کسب کنند و دانش‌آموزان می‌توانند نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و به پیشرفت تحصیلی مطلوب دست یابند.

ویژگی آزمون‌های علوی:

مراحل آزمون متناسب با برنامه‌های آموزشی مدرسه و هماهنگ با طرح درس معلم است و معلمان با کمک کارنامه‌ی آزمون می‌توانند آسیب‌سنجی مناسبی از عمل‌کرد دانش‌آموزان خود داشته باشند. با توجه به برگزاری آزمون‌های علوی در کل کشور و داشتن جامعه‌ی آماری مناسب مدیران می‌توانند با مقایسه‌ی نتایج آزمون وضعیت آموزشی مدرسه‌ی خود را به‌خوبی رصد نمایند. شرکت در جامعه‌ی آماری بالا و مقایسه با دانش‌آموزان کل کشور انگیزه‌ی مناسبی در دانش‌آموزان برای یادگیری بیش‌تر دروس ایجاد می‌کند.

برنامه‌‌ی آزمون‌های علوی متناسب با زمان‌بندی تدریس دروس در کلاس درس و هم‌چنین میانگین ساعت مطالعه‌ی دانش‌آموزان طراحی شده است.

الف) آزمون‌های پیشرفت: این آزمون‌ها با هدف سنجش توانایی‌های سطوح دانش، فهم و کاربرد دانش‌آموزان و هم‌چنین ایجاد آشنایی در دانش‌آموزان با سؤالات چهارگزینه‌ای که در مقاطع بالاتر تأثیر بسزایی در سرنوشت تحصیلی آنان دارد، طراحی شده است.

مخاطبین: پایه‌های اول تا ششم

 

بسته آزمونهای پیشرفت

نام آزمون: انتخاب (آبرنگ ۱)

عملکردی

پایه: اول

تاریخ: ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث

ریاضی

(صفحه ۱ تا صفحه ۲۸) پایان تم ۴

علوم

(صفحه ۱۰ تا صفحه ۲۸) درس ۴ تا سر جانوران غذا می‌خورند

فارسی

(از صفحه ۲ تا صفحه ۳۰) (درس ۲ پایان درس ابر/ سر درس باد)

 

نام آزمون: انتخاب (آبرنگ ۲)

عملکردی

پایه: اول

تاریخ: ۹۶/۱۱/۶

نام درس

مبحث

ریاضی

از صفحه ۱ تا صفحه ۷۷ (پایان تم ۱۱)

علوم

از صفحه ۱۰ تا صفحه ۵۷ (تا پایان درس ۷)

فارسی

از صفحه ۲ تا صفحه ۵۶ (پایان درس ۹ / سر درس پرواز)

 

نام آزمون: انتخاب (آبرنگ ۳)

عملکردی

پایه: اول

تاریخ: ۹۷/۱/۱۷

نام درس

مبحث

ریاضی

از صفحه ۱ تا صفحه ۱۴۰ (پایان تم ۲۰)

علوم

از صفحه ۱۰ تا صفحه ۷۹ تا (پایان درس ۱۱)

فارسی

از صفحه ۲ تا صفحه ۷۹ (پایان درس ۱۵ / سر درس در بازار)

 

نام آزمون: انتخاب (گونیا ۱)

تعیین سطح

پایه: دوم

تاریخ: ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث

ریاضی

مرور سال گذشته

علوم

مرور سال گذشته

فارسی

مرور سال گذشته

هدیه­های آسمان و قرآن

مرور سال گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۱)

پیشروی

پایه: دوم

تاریخ: ۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل اول (صفحه ۲ تا صفحه ۱۸)

علوم

درس اول و درس دوم  (صفحه ۱۲ تا صفحه ۲۱)

فارسی

درس ۱  (فارسی صفحه ۲ تا صفحه ۹ و نگارش صفحه ۹ تا صفحه ۱۹)

هدیه ­های آسمان و قرآن

هدیه­های آسمان درس ۱ تا درس ۳ (صفحه ۱۲ تا صفحه ۲۳) ـ قرآن درس ۱ و درس ۲ ( از اول تا صفحه ۱۵)

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۲)

پیشروی

پایه: دوم

تاریخ: ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث

ریاضی

قسمتی از فصل دوم (صفحه ۱۹ تا صفحه ۳۰)  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۳  و درس ۴ ( صفحه ۲۲ تا صفحه ۳۷)  نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۲ تا درس ۴ (فارسی صفحه ۱۰ تا صفحه ۳۰ و نگارش صفحه ۲۰ تا صفحه ۳۵)  نگاهی به گذشته

هدیه ­های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۴ و درس ۵  ـ قرآن درس ۳  نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۱)

جمع‌بندی

پایه: دوم

تاریخ: ۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱ تا قسمتی از  فصل ۳ ( صفحه ۱۲ تا صفحه ۴۵)

علوم

درس ۱ تا درس ۵ ( صفحه ۱۲ تا صفحه ۴۵)

فارسی

درس ۱ تا درس ۵ ( فارسی صفحه ۲ تا صفحه ۳۵ و نگارش صفحه ۹ تا صفحه ۴۱)

هدیه­های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۷ ( صفحه ۱۲ تا صفحه ۴۱) ـ قرآن درس ۱ تا درس ۴

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۳)

پیشروی

پایه: دوم

تاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۴ ( صفحه ۵۵ تا صفحه ۷۲)  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۵ تا درس ۸ ( صفحه ۳۸ تا صفحه ۶۳)  نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۸ تا درس ۱۰ ( فارسی صفحه ۵۰ تا صفحه ۶۹ و نگارش صفحه ۵۴ تا صفحه ۶۹)  نگاهی به گذشته

هدیه ­های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۹ تا درس ۱۱ ( صفحه ۴۷ تا صفحه ۵۹) ـ قرآن درس ۷ ( صفحه ۴۱ تا صفحه ۴۷)  نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۴)

پیشروی

پایه: دوم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۴

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۵ ( صفحه ۷۳ تا صفحه ۹۰)

علوم

درس ۹ و درس ۱۰ ( صفحه ۶۴ تا صفحه ۷۵)

فارسی

درس ۱۱ و درس ۱۲

هدیه­ های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱۲ و درس ۱۳ ( صفحه ۶۰ تا صفحه ۶۷) ـ قرآن درس ۸ و درس ۹ ( صفحه ۴۸ تا صفحه ۶۲)

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۵)

پیشروی

پایه: دوم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۶ ( صفحه ۹۱ تا صفحه ۱۰۸)  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۱۱ ( صفحه ۷۶ تا صفحه ۸۱)  نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۱۳ و درس ۱۴ ( فارسی صفحه ۷۹ تا صفحه ۹۱ و نگارش صفحه ۷۷ تا صفحه ۹۱)  نگاهی به گذشته

هدیه­­ های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱۴ و درس ۱۵ ( صفحه ۶۸ تا صفحه ۷۵) ـ قرآن درس ۱۰ و درس ۱۱ ( صفحه ۶۳ تا صفحه ۷۷)
 نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۲)

جمع‌بندی

پایه: دوم

تاریخ: ۹۷/۱/۳۱

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۳ تا فصل ۷  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۵ تا درس ۱۳  نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۸ تا درس ۱۶ ( فارسی از صفحه ۵۰ و نگارش از صفحه ۵۴)  نگاهی به گذشته

هدیه­ های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۸ تا درس ۱۸ ـ قرآن درس ۵ تا درس ۱۳ نگاهی به گذشته

 

 

نام آزمون: انتخاب (گونیا ۱)

تعیین سطح

پایه: سوم

تاریخ: ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث

ریاضی

مرور سال گذشته

علوم

مرور سال گذشته

فارسی

مرور سال گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

مرور سال گذشته

مطالعات اجتماعی

ـ

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۱)

پیشروی

پایه: سوم

تاریخ: ۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱ و فصل ۲ (تا پایان صفحه ۲۷)

علوم

درس ۱ تا درس ۳

فارسی

درس ۱ و درس ۲ فارسی و درس ۱ و درس ۲ نگارش

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۴ ـ قرآن (صفحه ۲ تا صفحه ۱۵)

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۴

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۲)

پیشروی

پایه: سوم

تاریخ: ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۲ تا صفحه ۴۲ +۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس ۳ و درس ۴ +۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۳ و درس ۴ فارسی و درس ۳ و درس ۴ نگارش
+۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۵ و درس ۶ ـ قرآن (صفحه ۱۶ تا صفحه ۲۶)  +۳۰%نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۵ تا درس ۷ +۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۱)

جمع‌بندی

پایه: سوم

تاریخ: ۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

از فصل ۱ تا فصل ۳ (تا آخر صفحه ۶۳)

علوم

درس ۱ تا درس ۵

فارسی

درس ۱ تا درس ۵ فارسی و درس ۱ تا درس ۵ نگارش

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۸ ـ قرآن (صفحه ۱ تا صفحه ۳۵)

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۹

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۳)

پیشروی

پایه: سوم

تاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۴ و قسمتی از فصل ۵ ( تا صفحه ۸۲)

علوم

درس ۷ و درس ۸

فارسی

درس ۶ تا درس ۸ فارسی و درس ۶ تا درس ۸ نگارش

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۹ تا درس ۱۱ ـ قرآن (صفحه ۳۶ تا صفحه ۵۷)

مطالعات اجتماعی

درس ۱۰ تا درس ۱۳

 

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۴)

پیشروی

پایه: سوم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۴

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۵+۳۰%  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۸ و درس ۹ +۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۸ و درس ۹ فارسی و درس ۸ و درس ۹ نگارش
+۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱۲ و درس ۱۳ ـ قرآن (صفحه ۵۰ تا صفحه ۶۳)
+۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۴ و درس ۱۵ +۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۵)

پیشروی

پایه: سوم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۶  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۱۰ تا درس ۱۲  نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۱۰ تا درس ۱۲ فارسی و درس ۱۰ تا درس ۱۲ نگارش  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱۳ تا درس ۱۵ ـ قرآن (صفحه ۶۴ تا صفحه ۷۹)
 نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۱۶ تا درس ۱۹ نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۲)

جمع‌بندی

پایه: سوم

تاریخ: ۹۷/۱/۳۱

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۴ تا فصل ۷+۳۰%  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۶ تا درس ۱۲+۳۰%  نگاهی به گذشته
فارسی

فصل ۶ تا فصل ۱۵+۳۰%  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۹ تا درس ۱۷ ـ قرآن (صفحه ۳۶ تا صفحه ۱۰۳) +۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۱۰ تا درس ۲۰ +۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (گونیا ۱)

تعیین سطح

پایه: چهارم

تاریخ: ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث
ریاضی

مرور سال گذشته

علوم

مرور سال گذشته
فارسی

مرور سال گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

مرور سال گذشته
مطالعات اجتماعی

مرور سال گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۱)

                     پیشروی                    

پایه: چهارم

تاریخ: ۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱

علوم

درس ۱ و درس ۲

فارسی

درس ۱ و درس ۲

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۳ ـ قرآن درس ۱ تا درس ۳

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۳

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۲)

پیشروی

پایه: چهارم

تاریخ: ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس ۲ و درس ۳ + ۳۰%   نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۳ و درس ۴+ ۳۰%  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۴ و درس ۵  ـ قرآن درس ۳ و درس ۴ + ۳۰%نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۴ و درس ۵ + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۱)

جمع‌بندی

پایه: چهارم

تاریخ:۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۲ و فصل ۳

علوم

درس ۱ تا درس ۵
فارسی

درس ۱ تا درس ۹

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۴ تا درس ۷  ـ قرآن درس ۳ تا درس ۵
مطالعات اجتماعی

درس ۴ تا درس ۸

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۳)

                     پیشروی       

پایه: چهارم

تاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۴

علوم

درس ۶ و درس ۷
فارسی

درس ۷ تا درس ۱۰

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۸ تا درس ۱۰  ـ قرآن درس ۷ و درس ۸
مطالعات اجتماعی

درس ۹ تا درس ۱۲

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۴)

پیشروی

پایه: چهارم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۴

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۵ + ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس ۷ و درس ۸ + ۳۰%  نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۱۱تادرس۱۳ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱۰ و درس ۱۱ ـ قرآن درس ۹ و درس ۱۰ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس‌ ۱۳ و درس ۱۴ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۵)

پیشروی

پایه: چهارم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۶ + ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس ۹ و درس ۱۰ + ۳۰%  نگاهی به گذشته
فارسی

درس۱۴تا درس۱۶ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱۲ و درس ۱۳ ـ قرآن درس ۱۱ و درس ۱۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۱۵ و درس ۱۶ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۲)

جمع‌بندی

پایه: چهارم

تاریخ: ۹۷/۱/۳۱

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۴ تا فصل ۶ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۶ تا درس ۱۱ + ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۱۰تا درس۱۷ + ۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۸ تا درس ۱۶ ـ قرآن درس ۶ تا درس ۱۳  + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۹ تا درس ۱۹ + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (گونیا ۱)

تعیین سطح

پایه: پنجم

تاریخ: ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث
ریاضی

مرور سال گذشته

علوم

مرور سال گذشته
فارسی

مرور سال گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

مرور سال گذشته
مطالعات اجتماعی

مرور سال گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۱)

پیشروی

پایه: پنجم

تاریخ:۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱

علوم

درس ۱ و درس ۲
فارسی

ستایش درس ۱ تا آخر درس ۲

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ و درس ۲ ـ قرآن درس ۱ و درس ۲
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا آخردرس ۴ (تا پایان صفحه ۱۹)

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۲)

پیشروی

پایه: پنجم

تاریخ: ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۲  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۲ و درس ۳  نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۳ و درس ۴  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۳ تا آخر درس ۵ ـ قرآن درس۳ تا آخر درس ۴   نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۴ تا آخر درس ۶  نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۱)

جمع‌بندی

پایه: پنجم

تاریخ: ۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا آخر فصل ۳

علوم

درس ۱ تا درس ۴
فارسی

درس ۱ تا آخر درس ۵

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا آخر درس ۶ ـ قرآن درس ۱ تا آخر درس ۵
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا آخر درس ۹

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۳)

پیشروی

پایه: پنجم

تاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث
ریاضی

از فصل ۳ تا آخر فصل ۴

علوم

درس ۵ تا آخر درس ۶
فارسی

درس ۶ تا درس ۸

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس۷ و درس ۸ ـ قرآن درس۶ و درس ۷
مطالعات اجتماعی

درس ۹ تا درس ۱۱

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۴)

پیشروی

پایه: پنجم

تاریخ:۹۶/۱۲/۴

نام درس

مبحث
ریاضی

اول فصل ۴ تا پایان تفریق اعشاری (فصل ۵)
+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس۷ و درس ۸  + ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۸ و درس ۹+ ۳۰%  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۹ و درس ۱۰ ـ قرآن درس ۷ و درس ۸ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۲ تا درس ۱۴ + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۵)

پیشروی

پایه: پنجم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث
ریاضی

 فصل ۴ از زاویه‌ و نیمساز تا آخر محیط دایره (فصل ۶)  + ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس ۷ تا درس ۹ + ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۹ تا درس ۱۱ + ۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱۰ تا درس ۱۲ ـ قرآن درس ۹ و درس ۱۰ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۱۵ تا درس ۱۷+ ۳۰%  نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۲)

جمع‌بندی

پایه: پنجم

تاریخ: ۹۷/۱/۳۱

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۴ تا فصل ۶ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۵ تا درس ۱۱ + ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۶ تا درس ۱۴ + ۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس۷ تا آخر درس ۱۵ ـ قرآن درس ۶ تا آخر درس ۱۱ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۱۶ تا آخر درس ۱۹ + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (گونیا ۱)

تعیین سطح

پایه: ششم

تاریخ: ۹۶/۷/۲۱

نام درس

مبحث
ریاضی

مرور سال گذشته

علوم

مرور سال گذشته
فارسی

مرور سال گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

مرور سال گذشته
مطالعات اجتماعی

مرور سال گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۱)

پیشروی

پایه: ششم

تاریخ: ۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱

علوم

درس ۱ و درس ۲
فارسی

درس ۱ تا درس ۲ (فارسی صفحه ۹ تا صفحه ۲۴ و نگارش صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱)

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۳ ـ قرآن درس ۱ و درس ۲
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۴

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۲)

پیشروی

پایه: ششم

تاریخ: ۹۶/۹/۳

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۲ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

علوم

درس ۲ و درس ۳ + ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۳ و درس ۴ فارسی و درس ۳ و درس ۴ نگارش + ۳۰%  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۳ و درس ۴ ـ قرآن درس ۳ و درس ۴ + ۳۰%  نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۴ تا درس ۷ + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۱)

جمع‌بندی

پایه: ششم

تاریخ: ۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۳ (ابتدای فصل ۱ تا صفحه ۶۰)

علوم

درس ۱ تا درس ۳
فارسی

درس ۱ تا درس ۴ (فارسی صفحه ۹ تا صفحه ۳۸ و نگارش صفحه ۱۳ تا صفحه ۳۲)

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۴ ـ قرآن درس ۱ تا درس ۴
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۹

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۳)

پیشروی

پایه: ششم

تاریخ: ۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۳ و فصل ۴

علوم

درس ۴ و درس ۵
فارسی

درس ۴ تا درس ۷

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۵ تا درس ۷ ـ قرآن درس ۵ و درس ۶
مطالعات اجتماعی

درس ۱۰ تا درس ۱۵

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۴)

پیشروی

پایه: ششم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۴

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۴ (صفحه ۸۱ تا صفحه ۱۱۴) + ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس ۶ و درس ۷ + ۳۰%  نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۸ تا درس ۱۰ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۷ تا درس ۱۰ ـ قرآن درس ۷ و درس ۸ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۱۶ تا درس ۱۸ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (مداد سیاه ۵)

پیشروی

پایه: ششم

تاریخ: ۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۵ و فصل ۶ (صفحه ۱۰۱ تا صفحه ۱۲۰) + ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس ۸ و درس ۹ + ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۱۱ و درس ۱۲ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱۱ تا درس ۱۳ ـ قرآن درس ۹ و درس ۱۰ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۱۹ و درس ۲۰ + ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون: انتخاب (جامدادی ۲)

جمع‌بندی

پایه: ششم

تاریخ: ۹۷/۱/۳۱

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۴ تا فصل ۷ + ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

درس ۴ تا درس ۱۵ + ۳۰% نگاهی به گذشته
فارسی

درس ۵ تا درس ۱۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۵ تا درس ۱۵ ـ قرآن درس ۵ تا درس ۱۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته
مطالعات اجتماعی

درس ۱۰ تا درس ۲۲ + ۳۰%  نگاهی به گذشته

 

ب )آزمون‌های تشریحی:

این آزمون‌ها با هدف سنجش توانایی‌های سطح بالا شامل تجزیه، ترکیب و ارزشیابی طراحی شده‌اند. در این آزمون‌ها توانایی‌هایی مانند سازماندهی، شناخت روابط و خلاقیت و تفکر نقادانه دانش‌آموزان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مخاطبین: دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۱)

پایان نیمسال اول

پایه: اول

تاریخ: دی ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

از صفحه ۱ تا صفحه ۶۳ )پایان تم ۹)

علوم

از صفحه ۱۰ تا صفحه ۴۱ (تا پایان درس ۵)
فارسی

از صفحه ۲ تا صفحه ۴۷ (پایان درس ۶ / سر درس استخر)

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۲)

پایان نیمسال اول

پایه: اول

تاریخ: اردیبهشت ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

کل کتاب درسی

علوم

کل کتاب درسی
فارسی

کل کتاب درسی

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۱)

پایان نیمسال اول

پایه: دوم

تاریخ: ۹۶/۱۰/۹

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۳ ( صفحه ۱۲ تا صفحه ۵۴)

علوم

درس ۱ تا درس ۶ ( صفحه ۱۲ تا صفحه ۵۳)
فارسی

درس ۱ تا درس ۷ ( فارسی صفحه ۲ تا صفحه ۴۷ و نگارش صفحه ۹ تا صفحه ۵۲)

هدیه­ های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۹  ـ قرآن درس ۱ تا درس ۶

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۲)

پایان نیمسال دوم

پایه: دوم

تاریخ: خرداد ماه

نام درس

مبحث

ریاضی

کل کتاب
علوم

کل کتاب

فارسی

کل کتاب

هدیه­های آسمان و قرآن

کل کتاب

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۱)

پایان نیمسال اول

پایه: سوم

تاریخ: ۹۶/۱۰/۹

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۳ و قسمتی از فصل ۴ ( تا صفحه ۶۴)

علوم

درس ۱ تا درس ۶
فارسی

درس ۱ تا درس ۷ فارسی و درس ۱ تا درس ۷ نگارش

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۹ ـ قرآن (صفحه ۱ تا حدود صفحه ۵۰)
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۱۰

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۲)

پایان نیمسال دوم

پایه: سوم

تاریخ: خرداد ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

کل کتاب

علوم

کل کتاب
فارسی

کل کتاب

هدیه‌های آسمان و قرآن

کل کتاب
مطالعات اجتماعی

کل کتاب

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۱)

پایان نیمسال اول

پایه: چهارم

تاریخ: ۹۶/۱۰/۹

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۳

علوم

درس ۱ تا درس ۶
فارسی

درس ۱ تا درس ۱۰

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۷ ـ قرآن درس ۱ تا درس ۶
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۸

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۲)

پایان نیمسال دوم

پایه: چهارم

تاریخ: خرداد ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

کل کتاب

علوم

کل کتاب
فارسی

کل کتاب

هدیه‌های آسمان و قرآن

کل کتاب
مطالعات اجتماعی

کل کتاب

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۱)

پایان نیمسال اول

پایه: پنجم

تاریخ: ۹۶/۱۰/۹

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا آخر فصل ۴

علوم

درس ۱ تا آخر درس ۴
فارسی

درس ۱ تا آخر درس ۶

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا آخر درس ۷ ـ قرآن درس ۱ تا آخر درس ۶
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا آخر درس ۹

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۲)

پایان نیمسال دوم

پایه: پنجم

تاریخ: خرداد ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

کل کتاب

علوم

کل کتاب
فارسی

کل کتاب

هدیه‌های آسمان و قرآن

کل کتاب
مطالعات اجتماعی

کل کتاب

 

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۱)

پایان نیمسال اول

پایه: ششم

تاریخ: ۹۶/۱۰/۹

نام درس

مبحث
ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۴ ( تا صفحه ۷۳)

علوم

درس ۱ تا درس ۵
فارسی

درس ۱ تا درس ۶

هدیه‌های آسمان و قرآن

هدیه‌های آسمان درس ۱ تا درس ۵ ـ قرآن درس ۱ تا درس ۵
مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۱۵

 

نام آزمون: پایان نوبت (مداد قرمز ۲)

پایان نیمسال دوم

پایه: ششم

تاریخ: خرداد ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

کل کتاب

علوم

کل کتاب
فارسی

کل کتاب

هدیه‌های آسمان و قرآن

کل کتاب
مطالعات اجتماعی

کل کتاب

تفکر و پژوهش

کل کتاب

 

ج) آزمون‌های دوره‌ای خاص (تیزهوشان)

این آزمون‌ها با هدف شناسایی و سنجش استعدادهای خاص دانش‌آموزان در دروس مختلف و هم‌چنین آماده نمودن آنان برای شرکت در آزمون‌های ورودی تیزهوشان طراحی شده است.

مخاطبین: دانش‌آموزان پایه ششم و هفتم و هشتم

 

ششم دبستان (تیزهوشان)

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۱)

پیشروی تیزهوشان

آزمون اول

تاریخ:۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث

ریاضیفصل اول ( صفحه ۲ تا صفحه ۲۷)

علوم

فصل ۱ و فصل ۲

فارسی

درس ۱ تا درس ۳ ( خوانداری صفحه ۹ تا صفحه ۲۱ و نوشتاری صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱)

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۱ تا درس۳– قرآن درس ۱ و درس۲

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۵

تفکر و پژوهش

درس ۱

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۲)

پیشروی تیزهوشان

آزمون دوم

تاریخ:۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۳ (ابتدای فصل ۱ تا صفحه ۶۰)

علوم

فصل ۱ تا فصل ۳

فارسی

درس ۱ تا درس ۴ ( خوانداری صفحه ۹ تا صفحه ۳۸ و نوشتاری صفحه ۱۳ تا صفحه ۳۲)

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۱ تا درس ۴ – قرآن درس ۱ تا درس ۴

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۹

تفکر و پژوهش

درس ۱ تا درس ۱۰

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۳)

پیشروی تیزهوشان

آزمون سوم

تاریخ:۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۳ تا فصل۴ (صفحه۶۱ تا صفحه ۹۸)

علوم

فصل۴ تا فصل۵ (تا صفحه ۵۷)

فارسی

درس ۴ تا درس ۷

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۵ تا درس ۷ – قرآن درس ۵ و درس۶

مطالعات اجتماعی

درس ۱۰ تا درس ۱۵

تفکر و پژوهش

درس ۱۰ تا درس ۱۲

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۴)

پیشروی تیزهوشان

آزمون چهارم

تاریخ:۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۵ و فصل۶ (صفحه۱۰۱ تا صفحه ۱۲۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل۸ و فصل۹+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۱۱و درس ۱۲+ ۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۱۱ تا درس۱۳ – قرآن درس ۹ و درس۱۰ + ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۹ و درس ۲۰+ ۳۰% نگاهی به گذشته

تفکر و پژوهش

درس ۱۳ تا درس ۱۵+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۵)

جمع بندی تیزهوشان

آزمون پنجم

تاریخ:۹۷/۲/۳۱

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۴تا صفحه ۱۳۶ (فصل۸)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل۴ تا فصل۱۵+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۵ تا درس ۱۲+ ۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۵ تا درس۱۵ – قرآن درس ۵ تا درس۱۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۰ و درس ۲۲+ ۳۰% نگاهی به گذشته

تفکر و پژوهش

درس ۱۰ تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

د) آمادگی آزمون‌های بین‌المللی

این آزمون‌ها در راستای آماده نمودن دانش‌آموزان برای موفقیت در آزمون‌های بین‌المللی (کانگورو، تیمز، پرلز و…) و با هدف گسترش سطح معلومات کاربردی دانش‌آموزان برگزار می‌گردند.

 

بسته شبیهسازی آزمونهای بینالمللی

 

م آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : دوم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : دوم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : سوم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : سوم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : چهارم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : چهارم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : پنجم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : پنجم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : ششم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : ششم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته