تیزهوشان و آزمون های بین المللی

tizhooshan

 

 

با تعریفی که متخصصان از کودکان تیزهوش دارند بسیاری از کودکان ما تیزهوش هستند؛ مشروط بر آنکه در کنار توجه به استعداد ذاتی آن ها، به پرورش جدی مهارت های مورد نیاز آن ها هم پرداخته شود. از دید پژوهشگران این حوزه، دانش آموزان تیزهوش:
 • نسبت به یادگیری حریص اند و مفاهیم پیچیده و جزئیات را درک می‌کنند؛
 • اعتماد به نفس بالا دارند؛
 • دارای روحیه تعاون و همکاری هستند؛
 • مسئولیت پذیرند؛
 • انضباط فردی دارند و به ارزش‌های اخلاقی و معنوی پای بندند؛
 • قدرت استدلال دارند.

همکاران مجرب ما در دبستان های علوی، ضمن شناسایی استعداد های دانش آموزان عزیز، تلاش می کنند دانش آموزان را به کسب مهارتها و ویژگی های فوق الذکر برسانند و آن ها را برای حضور موفق در آزمون های خاص این دانش آموزان نظیر آزمون های تیمز، پرلز و کانگورو آماده کنند.

 

تیمزTIMSS

آزمون های تیمز، یک دوره آزمون منظم جهانی است که انجمن ارزیابی پیشرفت تحصیلی بین المللی IEA آن را برگزار می‌کند تا کشورهای جهان یا عضو بتوانند جایگاه و عملکرد خود را در ابعاد مختلف بشناسند .

در این آزمون:

 • روند عملکرد دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی و سوم و هشتم در درس ریاضی و علوم بررسی و ارزیابی می شود؛
 • تفاوت عملکرد دانش‌آموزان هر یک از کشورهای عضو مطالعه تیمز در مقایسه با عملکرد جهان مقایسه می شود؛

با توجه به عملکرد و نتایج این طرح (تیمز) مجموعه علوی در نظر دارد با نگاهی آموزشی به این طرح با توجه به ضعف‌هایی که در آموزش علوم و ریاضی وجود دارد برنامه‌های آموزش خود را مبتنی بر این طرح برنامه‌ریزی کرده و با کاربردی کردن آموزش ریاضی و علوم، چالش ها را پوشش دهد و با کیفیت هرچه بیشتر آموزش‌های فوق را در قالب این طرح ارائه نماید.

tizhooshan2

طرح پرلز Pirls

انجمن بین‌المللی پرلز IEA از سال ۱۹۷۰ مسابقاتی جهانی را با موضوع خواندن و درک مطلب در بین ۱۵ کشورهای عضو و برای دانش‌آموزان سنین ۱۰تا۱۴ برگزار می کند. این مسابقات با هدف تمرکز و ارزیابی اطلاعات مندرج در متن، استنباط مستقیم و نتیجه‌گیری ساده دانش آموز، تفسیر و تلفیق ایده‌ها و اطلاعات و داده‌های شخصی دانش آموز و بررسی و ارزیابی محتوا یا قضاوت انجام می شود.

دپارتمان فارسی و زبان آموزی دبستان های زنجیره‌ای علوی نیز با نگاه آموزشی مبتنی بر سنجه های معتبر بین‌المللی پرلز، بر آن شده تا با در نظر گرفتن شاخص‌های ارزیابی پرلز، با حداکثر کیفیت آموزش مطالب را در قالب طرح فوق اجرا نماید.

 

آزمون کانگورو و اهداف آن در سال

انجمن کانگوروی بدون مرز که توسط ریاضیدانان جوان راه اندازی شده، همه ساله مسابقاتی جهانی را با هدف:

 • ایجاد فضایی شاد و هدفمند و علاقه مند کردن دانش آموزان به ریاضی
 • ارتقای درک ریاضی دانش آموزان و رشد توانمندی‌های هوشمندانه ریاضی
 • ترویج ریاضی بین دانش آموزان و معلمان
 • تقویت اعتماد به نفس در یادگیری ریاضیات و افزایش حل مسئله
 • کمک به درک کاربردی کردن ریاضی در زندگی روزمره

برگزار می کند . ایران نیز از سال ۲۰۰۹ رسما به عضویت آن در آمده و با همت باشگاه دانش پژوهان جوان، در مسابقت آن شرکت می کند به طوریکه در آخرین آزمون، از ۵/۵ میلیون دانش‌آموز شرکت کننده عضو این انجمن، ۱۷۷۰۰۰ نفر آن، ایرانی بوده اند .

با توجه به باور عمیق دپارتمان ریاضی گروه دبستان علوی در ثمر بخش بودن این آزمون، دانش آموزان سال های پنجم و ششم دبستان های زنجیره ای علوی، برای شرکت در آزمون های جهانی کانگورو، آماده خواهند شد.

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : دوم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : دوم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : سوم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : سوم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : چهارم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : چهارم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : پنجم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : پنجم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۱)

تیمز و پرلز

پایه : ششم

تاریخ:۹۶/۱۰/۸

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته

فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون : بین الملی (مداد رنگی۲)

کانگورو

پایه : ششم

تاریخ:۹۷/۱/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

 ششم دبستان (تیزهوشان)

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۱)

پیشروی تیزهوشان

آزمون اول

تاریخ:۹۶/۸/۱۲

نام درس

مبحث

ریاضیفصل اول ( صفحه ۲ تا صفحه ۲۷)

علوم

فصل ۱ و فصل ۲

فارسی

درس ۱ تا درس ۳ ( خوانداری صفحه ۹ تا صفحه ۲۱ و نوشتاری صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱)

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۱ تا درس۳– قرآن درس ۱ و درس۲

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۵

تفکر و پژوهش

درس ۱

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۲)

پیشروی تیزهوشان

آزمون دوم

تاریخ:۹۶/۹/۲۴

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۱ تا فصل ۳ (ابتدای فصل ۱ تا صفحه ۶۰)

علوم

فصل ۱ تا فصل ۳

فارسی

درس ۱ تا درس ۴ ( خوانداری صفحه ۹ تا صفحه ۳۸ و نوشتاری صفحه ۱۳ تا صفحه ۳۲)

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۱ تا درس ۴ – قرآن درس ۱ تا درس ۴

مطالعات اجتماعی

درس ۱ تا درس ۹

تفکر و پژوهش

درس ۱ تا درس ۱۰

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۳)

پیشروی تیزهوشان

آزمون سوم

تاریخ:۹۶/۱۱/۱۳

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۳ تا فصل۴ (صفحه۶۱ تا صفحه ۹۸)

علوم

فصل۴ تا فصل۵ (تا صفحه ۵۷)

فارسی

درس ۴ تا درس ۷

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۵ تا درس ۷ – قرآن درس ۵ و درس۶

مطالعات اجتماعی

درس ۱۰ تا درس ۱۵

تفکر و پژوهش

درس ۱۰ تا درس ۱۲

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۴)

پیشروی تیزهوشان

آزمون چهارم

تاریخ:۹۶/۱۲/۲۵

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۵ و فصل۶ (صفحه۱۰۱ تا صفحه ۱۲۰)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل۸ و فصل۹+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۱۱و درس ۱۲+ ۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۱۱ تا درس۱۳ – قرآن درس ۹ و درس۱۰ + ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۹ و درس ۲۰+ ۳۰% نگاهی به گذشته

تفکر و پژوهش

درس ۱۳ تا درس ۱۵+ ۳۰% نگاهی به گذشته

 

نام آزمون : تیزهوشان(پرگار۵)

جمع بندی تیزهوشان

آزمون پنجم

تاریخ:۹۷/۲/۳۱

نام درس

مبحث

ریاضی

فصل ۴تا صفحه ۱۳۶ (فصل۸)+ ۳۰% نگاهی به گذشته

علوم

فصل۴ تا فصل۱۵+ ۳۰% نگاهی به گذشته

فارسی

درس ۵ تا درس ۱۲+ ۳۰% نگاهی به گذشته

هدیه های آسمانی و قرآن

هدیه های آسمانی درس ۵ تا درس۱۵ – قرآن درس ۵ تا درس۱۲ + ۳۰% نگاهی به گذشته

مطالعات اجتماعی

درس ۱۰ و درس ۲۲+ ۳۰% نگاهی به گذشته

تفکر و پژوهش

درس ۱۰ تا آخر کتاب+ ۳۰% نگاهی به گذشته