تیزهوشان و آزمون های بین المللی

tizhooshan

 

 

با تعریفی که متخصصان از کودکان تیزهوش دارند بسیاری از کودکان ما تیزهوش هستند؛ مشروط بر آنکه در کنار توجه به استعداد ذاتی آن ها، به پرورش جدی مهارت های مورد نیاز آن ها هم پرداخته شود. از دید پژوهشگران این حوزه، دانش آموزان تیزهوش:
 • نسبت به یادگیری حریص اند و مفاهیم پیچیده و جزئیات را درک می‌کنند؛
 • اعتماد به نفس بالا دارند؛
 • دارای روحیه تعاون و همکاری هستند؛
 • مسئولیت پذیرند؛
 • انضباط فردی دارند و به ارزش‌های اخلاقی و معنوی پای بندند؛
 • قدرت استدلال دارند.

همکاران مجرب ما در دبستان های علوی، ضمن شناسایی استعداد های دانش آموزان عزیز، تلاش می کنند دانش آموزان را به کسب مهارتها و ویژگی های فوق الذکر برسانند و آن ها را برای حضور موفق در آزمون های خاص این دانش آموزان نظیر آزمون های تیمز، پرلز و کانگورو آماده کنند.

 

تیمزTIMSS

آزمون های تیمز، یک دوره آزمون منظم جهانی است که انجمن ارزیابی پیشرفت تحصیلی بین المللی IEA آن را برگزار می‌کند تا کشورهای جهان یا عضو بتوانند جایگاه و عملکرد خود را در ابعاد مختلف بشناسند .

در این آزمون:

 • روند عملکرد دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم ابتدایی و سوم و هشتم در درس ریاضی و علوم بررسی و ارزیابی می شود؛
 • تفاوت عملکرد دانش‌آموزان هر یک از کشورهای عضو مطالعه تیمز در مقایسه با عملکرد جهان مقایسه می شود؛

با توجه به عملکرد و نتایج این طرح (تیمز) مجموعه علوی در نظر دارد با نگاهی آموزشی به این طرح با توجه به ضعف‌هایی که در آموزش علوم و ریاضی وجود دارد برنامه‌های آموزش خود را مبتنی بر این طرح برنامه‌ریزی کرده و با کاربردی کردن آموزش ریاضی و علوم، چالش ها را پوشش دهد و با کیفیت هرچه بیشتر آموزش‌های فوق را در قالب این طرح ارائه نماید.

tizhooshan2

طرح پرلز Pirls

انجمن بین‌المللی پرلز IEA از سال ۱۹۷۰ مسابقاتی جهانی را با موضوع خواندن و درک مطلب در بین ۱۵ کشورهای عضو و برای دانش‌آموزان سنین ۱۰تا۱۴ برگزار می کند. این مسابقات با هدف تمرکز و ارزیابی اطلاعات مندرج در متن، استنباط مستقیم و نتیجه‌گیری ساده دانش آموز، تفسیر و تلفیق ایده‌ها و اطلاعات و داده‌های شخصی دانش آموز و بررسی و ارزیابی محتوا یا قضاوت انجام می شود.

دپارتمان فارسی و زبان آموزی دبستان های زنجیره‌ای علوی نیز با نگاه آموزشی مبتنی بر سنجه های معتبر بین‌المللی پرلز، بر آن شده تا با در نظر گرفتن شاخص‌های ارزیابی پرلز، با حداکثر کیفیت آموزش مطالب را در قالب طرح فوق اجرا نماید.

 

آزمون کانگورو و اهداف آن در سال

انجمن کانگوروی بدون مرز که توسط ریاضیدانان جوان راه اندازی شده، همه ساله مسابقاتی جهانی را با هدف:

 • ایجاد فضایی شاد و هدفمند و علاقه مند کردن دانش آموزان به ریاضی
 • ارتقای درک ریاضی دانش آموزان و رشد توانمندی‌های هوشمندانه ریاضی
 • ترویج ریاضی بین دانش آموزان و معلمان
 • تقویت اعتماد به نفس در یادگیری ریاضیات و افزایش حل مسئله
 • کمک به درک کاربردی کردن ریاضی در زندگی روزمره

برگزار می کند . ایران نیز از سال ۲۰۰۹ رسما به عضویت آن در آمده و با همت باشگاه دانش پژوهان جوان، در مسابقت آن شرکت می کند به طوریکه در آخرین آزمون، از ۵/۵ میلیون دانش‌آموز شرکت کننده عضو این انجمن، ۱۷۷۰۰۰ نفر آن، ایرانی بوده اند .

با توجه به باور عمیق دپارتمان ریاضی گروه دبستان علوی در ثمر بخش بودن این آزمون، دانش آموزان سال های پنجم و ششم دبستان های زنجیره ای علوی، برای شرکت در آزمون های جهانی کانگورو، آماده خواهند شد.

 

دوم دبستان

 

دوم دبستان

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/تیمز و پرلز)

تاریخ:۱۹ بهمن

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته
فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

دوم دبستان

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/ کانگورو)

تاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

سوم دبستان

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/ تیمزوپرلز)

سوم دبستان

تاریخ: ۱۹ بهمن

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته
فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/کانگورو)

سوم دبستان

تاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

چهارم دبستان

 

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/تیمزوپرلز)

چهارم دبستان

تاریخ: ۱۹ بهمن

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته
فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/کانگورو)

چهارم دبستان

تاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

پنجم دبستان

 

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/تیمزوپرلز)

پنجم دبستان

تاریخ: ۱۹ بهمن ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته
فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/کانگورو)

پنجم دبستان

تاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مباحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

 

ششم دبستان

 

نام آزمون: مداد رنگی۱
(بین الملل/تیمزوپرلز)

ششم دبستان

تاریخ: ۱۹ بهمن ماه

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته

علوم

کل محتوای علوم سال های گذشته
فارسی

درک مطلب و سواد ادبیات فارسی سال های گذشته

 

نام آزمون: مداد رنگی۲
(بین الملل/کانگورو)

ششم دبستان

تاریخ: ۲۳ فروردین

نام درس

مبحث
ریاضی

کل محتوای ریاضی سال های گذشته