دبستان آریاشهر دختران

دبستان آریاشهر دختران

۵

بهمن

English Class

Second Grade – Ms. Kashani Fard Dictation with listen the CD . Class 2-2 Firefighter . Handy craft . Class …

ادامه‌ ی مطلب

۵

بهمن

فعالیت های پایه دوم 2

خانم فراهانی بازی با سکه های کاغذی  تدریس درس علوم همراه با خلاقیت ریاضی . کار با خط کش  علوم …

ادامه‌ ی مطلب

۵

بهمن

۵

بهمن

خلاقیت – کاردستی – نقاشی

خلاقیت پایه های اول و دوم  نقاشی کلاس اول  درست کردن کار دستی با مواد دور ریختنی دوم ۱

ادامه‌ ی مطلب

۵

بهمن

Pre School

Ms. Yazdi Introduce their families  Teaching classroom objs by using a magic hat Testing their understanding by using realia

ادامه‌ ی مطلب

۵

بهمن

فعالیت های پایه سوم 1

خانم کهنسال علوم – نیرو ساخت عروسک فنری نقاشی با خطوط موازی

ادامه‌ ی مطلب

۵

بهمن

English class

Third Grade – Ms. Dadfarma ۴ basic operations Family 1 – unit 12 – food unit 11 animals

ادامه‌ ی مطلب

۵

بهمن

پیش دبستان

خانم حسینی بازی هدف حرکتی و دقت و تمرکز کاردستی شماره آتش نشان

ادامه‌ ی مطلب