دبستان آریاشهر دختران

دبستان آریاشهر دختران

۳۰

بهمن

هنر

طاهری – کلاس نقاشی پیش دبستان کاردستی پیش دبستان – ماکت زمستان کلاس نقاشی پایه های اول کلاس هنر خانم …

ادامه‌ ی مطلب

۳۰

بهمن

English Class

Tired Grade – Ms. Dadfarma balloon dictation English – family 1 – unit 14 – verbs Math – Multiplication math …

ادامه‌ ی مطلب

۳۰

بهمن

فعالیت های پایه سوم 1

خانم کهنسال ریاضی – محیط ریاضی – مساحت علوم – بازیافت علوم – نیرو – آهنربا – نور علوم قسمت …

ادامه‌ ی مطلب

۳۰

بهمن

English Class

Sixth Grade – Ms. Moradi Fourth grade creativity class  students made solar system planets according to their science book Six …

ادامه‌ ی مطلب

۳۰

بهمن

فعالیت های پایه اول 3

خانم قاسمی تدریس درس چ….ایجاد انگیزه آن و حل کاربرگ چ در کلاس ریاضی تدریس تم ۱۸ شمارش اعداد  دو …

ادامه‌ ی مطلب