دبستان اصفهان پسران

دبستان اصفهان پسران

۴

اردیبهشت

Identifying their friendsُ shape

توصیف صفات ظاهری دوستان با استفاده از اسپینر Identifying their friendsُ shape through spinner

ادامه‌ ی مطلب

۴

اردیبهشت

alphabet cub

بازی آموزشی مکعب الفبای انگلیسی با هدف تشخیص حروف آغازین کلمات Recognizing the initial letters of the words through the  …

ادامه‌ ی مطلب

۴

اردیبهشت

Coloring game

آموزش رنگ ها به انگلیسی با هدف تقویت هماهنگی چشم و دست Coloring game with the goal of reinforcing Hand-Eye …

ادامه‌ ی مطلب

۴

اردیبهشت

Encouraging the students to study the books

تشویق و ترغیب دانش آموزان به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی Encouraging the students to study the books

ادامه‌ ی مطلب

۴

اردیبهشت

مهارت های زندگی

  آموزش نقاط خصوصی و حریم خصوصی به دانش آموزان ، آموزش مسائلی مثل حرف پر خطر ، لمس پرخطر …

ادامه‌ ی مطلب

۳

اردیبهشت

Five senses project

لذت یادگیری حواس پنجگانه از طریق ساخت پروژه های گروهی دانش آموزان To enjoy learning five senses project through creating  …

ادامه‌ ی مطلب

۲

اردیبهشت

Educational weather game

شادی و نشاط دانش آموزان هنگام یادگیری آب و هوا به زبان انگلیسی Educational weather game

ادامه‌ ی مطلب

۲

اردیبهشت

Teaching the days of the week

    استفاده از اسپینر برای آموزش و یادگیری روزهای هفته Teaching the days of the week through spinner   …

ادامه‌ ی مطلب

۲

اردیبهشت

Evaluating the concept of human body

ارزیابی مفهوم اعضای بدن به انگلیسی با هدف تقویت سرعت العمل دانش آموزان در اشاره به اعضای بدن Evaluating the …

ادامه‌ ی مطلب

۱

اردیبهشت

تجربه ای ناب برای هدفی بزرگ …

همیار مدیر در حال کمک و همدلی با مدیریت دبستان و کسب لذت از احساس خوشایند مسئولیت پذیری

ادامه‌ ی مطلب