دبستان اصفهان پسران

۵

بهمن

تکلیف کامپیوتر کلاس اول

پسر عزیزم نقاشی کشتی زیر را در برنامه paint  نقاشی کن و پرینت رنگی آن را با خود به مدرسه …

ادامه‌ ی مطلب

۵

بهمن

تکلیف کلاس کامپیوتر پیش دبستانی

پسر عزیزم نقاشی موشی زیر را در برنامه paint  نقاشی کن و پرینت رنگی آن را با خود به مدرسه …

ادامه‌ ی مطلب

۳

بهمن

اطلاعیه دوخت مجدد شلوار فرم دانش آموزان

والدین گرامی در صورتی که برای دانش آموز عزیزمان درخواست دوخت مجدد شلوار فرم مدرسه را دارید به امور مالی …

ادامه‌ ی مطلب

۲

بهمن

تسلیت حادثه غم انگیز ساختمان پلاسکو

بال هایت سوخته بود اما تا اوج آسمان ها پرکشیدی …. مجموعه دبستان علوی فاجعه غم انگیز ساختمان پلاسکو  را …

ادامه‌ ی مطلب

۲۷

دی

Second Grade, Danesh2, Science Fair Project

Students of the Second Grade, Danesh2, Ms. Afshari,  set a science fair at the yard to present and introduce their …

ادامه‌ ی مطلب

۲۷

دی

Second Grade, Danesh1, General English, Making Sentences of “has” and “doesn’t have” through Rocket Game

Students of the Second Grade, Danesh1, Ms. Khayambashi, learned and practiced “has” and “doesn’t have” structures through practicing of jobs’ …

ادامه‌ ی مطلب

۲۷

دی

English Language Project-Immersion at the Break Time

Students of the First grade, Kooshesh3, Ms. Ehteshami practiced Letters and their examples through game of “map of letters and …

ادامه‌ ی مطلب

۲۷

دی

First Grade, Kooshesh2, General English, Feelings

Students of the first grade, Kooshesh3, Ms. Mazaji, practiced and learned different concepts of “Feelings” sad, happy, scared, angry … …

ادامه‌ ی مطلب

۲۶

دی

First Grade, Kooshesh3, General English, Days of the Week

Students of the first grade, Kooshesh3, Ms. Ehteshami, practiced and learned “Days of the Week” through making the clock of …

ادامه‌ ی مطلب