:::: فهرست ::::
telegram

معرفی کانال های تلگرام

  • ۱۳۹۶/۱۲/۲۱

لطفا به کانال تلگرامی ما بپیوندید: کانال اختصاصی پیش دبستان و دبستان علوی نوین: https://t.me/alavinovin کانال زبان انگلیسی پیش دبستان و دبستان علوی نوین: https://t.me/AlaviNovinEnglishStuff

3711

جلسه دانش افزایی

  • ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

جلسه دانش افزایی ویژه اولیاء محترم دبستان مورخ : ۹۶/۱۱/۱۱     به کانال تلگرامی ما بپیوندید :  https://t.me/alavinovin


tel: 021-88283335 | sms: 2000456 | email: psch@alavi.ir