دبستان پیروزی پسران

دبستان پیروزی پسران

۲۹

فروردین

حلول ماه شعبان مبارک

حلول ماه شعبان مبارک سلام بر شعبان و اعیادش ، سلام بر حسین و عباسش ، سلام بر سجاد و …

ادامه‌ ی مطلب

۲۹

فروردین

گرامی داشت روز ارتش

فرا رسیدن ۲۹ فروردین ماه، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و یادمان حماسه سازی و ایمان و دلاوری سربازان این …

ادامه‌ ی مطلب

۲۰

فروردین

مسابقه کتاب خوانی

مسابقه کتاب خوانی  برتری طاها مختاری در منطقه   

ادامه‌ ی مطلب

۲۰

فروردین