دبستان پیروزی دختران

دبستان پیروزی دختران

۲۱

آذر

مراسم پرفیض زیارت عاشورا

مراسم پرفیض زیارت عاشورا دردبستان روزهای سه شنبه

ادامه‌ ی مطلب

۲۱

آذر

بازدید کلاسی معاون آموزشی

بازدید کلاسی معاون آموزشی از پایه های دوم و بررسی روند کار آموزشی در این پایه

ادامه‌ ی مطلب

۲۱

آذر

انتخاب و تقدیر از سفیران

اهدای کارت امتیاز به سفیران نظامت هفته گذشته و تقدیر از زحمات آنان توسط معاونت انضباطی انتخاب سفیران نظامت جدید …

ادامه‌ ی مطلب

۱۹

آذر

همکاری دانش آموزان در نظم دبستان

همکاری دانش آموزان سفیردر  نظم آبخوری،  راهرو و حیاط مدرسه با معاونین دبستان

ادامه‌ ی مطلب

۱۹

آذر

اردو دانش آموزی

اردوی دانش آموزان پایه های چهارم و پنجم موزه تاریخ

ادامه‌ ی مطلب

۱۹

آذر

حیاط پویا حیاط پایا

زنگ تفریح هدفمند با بازی دبستانی توسط معاونت انضباطی دبستان

ادامه‌ ی مطلب