دبستان شیراز پسران

دبستان شیراز پسران

۱

خرداد

مسابقات ربات فوتبالیست

مسابقه در دو نیمه برگزار می شود . در ابتدای مسابقه توپ درد وسط زمین و دو ربات مقابل دروازه …

ادامه‌ ی مطلب

۱

خرداد

مسابقات ربات جنگجو

در مسابقه ربات های جنگجو ، ربات ها می بایست در زمان مشخص مواضع مشخصی را فتح کنند و در …

ادامه‌ ی مطلب