دبستان شیراز پسران

۲۳

خرداد

اولین شب قدر

شب نوزدهم ماه رمضان، اوّل شب‌های قدر است، شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی …

ادامه‌ ی مطلب