دبستان شیراز پسران

دبستان شیراز پسران

۱۶

آبان

آزمایشگاه جابربن حیان

    اعزام دانش آموزان پایه های پنجم وششم به ازمایشگاه جابربن حیان وحضور درازمایشگاههای زیست شناسی ،فیزیک وشیمی وانجام …

ادامه‌ ی مطلب