دبستان شیراز دختران

دبستان شیراز دختران

۲۰

مهر

روز بزرگداشت حافظ گرامی باد

خواجه شمس‌الدین محمد بن بهاءالدّین محمد حافظ شیرازی (زاده ح. ۷۲۷ (قمری) – درگذشته ۷۹۲ (قمری))، معروف به لسان‌الغیب۱، ترجمان …

ادامه‌ ی مطلب